Uporaba opreme

Preko DIH UM lahko ponudite storitve najema raziskovalne opreme drugim zainteresiranim ali najamete raziskovalno opremo za izobraževanje, raziskovanje ali testiranje vaših tehnologij.

Izkoristite opremo za napredek

Platforma DIH:UM povezuje podjetja, akterje z javnega sektorja in akademske sfere z obstoječo infrastrukturo.
Opremo lahko souporabljajo tudi drugi akterji za namene projektov. Za več informacij stopite v stik z nami.

Kontakt

Skip to content