Visokoločljiv vrstični elektronski mikroskop

Podravska regija

Visokoločljiv vrstični elektronski mikroskop omogoča pripravo vzorcev za elektronsko in presevno mikroskopijo. Uporablja se za mikro in nanostrukturne analize kovinskih, keramičnih, polimernih, kompozitnih in hibridnih inženirskih materialov.

Z visokoločljivim vrstičnim elektronskim mikroskopom lahko spremljamo tako mikrostrukturne konstituente z ločljivostjo do 0,5 nm, kot tudi elektro prevodne in neprevodne in magnetne inženirske materiale. Obenem nam omogoča opazovanje občutljivejših bioloških preparatov z delom v zelo širokem spektru pospeševanih napetosti (od zelo nizkih napetostih pod 100 V do 30 kV).

Z visokoločljivim vrstičnim elektronskim mikroskopom lahko izvemo, iz katerih atomov je zgrajen analiziran material; kako so ti atomi med seboj povezani; ter kakšna je njihova prostorska razporeditev.

Oprema je namenjena vsestranski uporabi in za različna področja, kot so na primer naravoslovje, tehnika, medicina, biologija in kmetijstvo.

Več: https://www.um.si/objava/visokolocljiv-vrsticni-elektronski-mikroskop/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.