Registracija člana

  Splošni podatki organizacije
  Veliko podjetjeSrednje podjetjeMajhno podjetjaMikro podjetjeRaziskovalna organizacijaIzobraževalna organizacijaNevladna organizacijaZdruženjeDrugo


  Odgovorna oseba


  Kontaktna oseba


  Sodelovanje z DIH UM
  Sem strokovnjak na področju digitalizacije in želim ponujati svoje izdelke in storitve preko DIH UM

  Sem organizacija, ki potrebuje pomoč pri digitalizaciji svojih storitev in poslovanja

  Izobraževanje na specifičnem področju digitalizacijeIskanje možnosti financiranja, svetovanje pri prijavah projektov za inovacije na področju digitalizacijePoslovna podpora in svetovanje - strategija digitalizacije, digitalna transformacija, priprava poslovnega načrta, priprava študije izvedljivosti, drugo:Iskanje mednarodnih partnerjev za skupne razvojne projekte ali poslovno sodelovanjeSodelovanje z raziskovalci DIH UM za skupno izvajanje R&R projektovNajem infrastrukture oz. raziskovalna oprema za raziskave in razvojKoriščenje storitev HPC – Super-računalnikTestni poligon za preskus/eksperimentiranje implementacije digitalnega izdelka/storitve v delovni procesSpletna stran, spletna trgovina, avtomatizacija delovnih procesov

  Obdelava osebnih podatkov
  S podpisom te izjave izražamo voljo za včlanitev v Digitalno inovacijsko stičišče UM (v nadaljevanju: DIH UM) in potrjujemo, da smo seznanjeni z določili Poslovnika o upravljanju DIH UM (priloga 2 k tej pristopni izjavi za članstvo) ter bomo delovali v skladu z njimi.Seznanjen/a sem, da lahko iz članstva v DIH UM izstopim na podlagi pisne odstopne izjave z odpovednim rokom 7 dni, poslane na naslov Univerza v Mariboru, DIH UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor. Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) s podpisom spodaj, prostovoljno dajem izrecno (1) privolitev, da lahko DIH UM oziroma Univerza v Mariboru kot upravljavec osebne podatke zbira za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu obvešča o seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja DIH UM, in (2) izjavo, da sem seznanjen, da smem zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, da smem soglasje kadarkoli preklicati z obvestilom po elektronski pošti in tako, da sledim navodilom na odjavni strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila, in da smem pri Informacijskem pooblaščencu vložiti pritožbo. Več o obdelavi osebnih podatkov na Univerzi v Mariboru lahko preberem na naslednji spletni strani: https://www.um.si/univerza/varstvo-osebnih-podatkov/Strani/default.aspx, za informacijo pa se lahko obrnem tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Mariboru, doc. dr. Miho Dvojmoča (dpo@um.si).

  Z namenom zagotavljanja visoke kakovosti storitev in personalizacije sodelovanja vas bomo v roku 1-2 delovnih dni kontaktirali na vaš enaslov in dokončali vašo člansko registracijo.

  Skip to content