Superračunalnik HPC VEGA

Podravska regija

Področja uporabe

Hramba raziskovalnih podatkov: Vzpostavitev učinkovite strojne in storitvene infrastrukture za odprte raziskovalne podatke (z lastnimi originalnimi rešitvami dostopa do raziskovalnih podatkov).

Hibridna infrastruktura: HPC RIVR vključuje vzpostavitev centra s podporo za hibridno infrastrukturo, kjer je mogoče programsko opremo nameščati in vključevati v posle v obliki virtualiziranih vsebnikov oziroma od okolja neodvisnih paketov, kar omogoča integracijo sistemov z drugimi oblikami in tehnologijami, kot so storitve na zahtevo in oblačne infrastrukture, npr. slovenski razvojni oblak, infrastrukturni sistemi, kakršen je Kubernetes, pa tudi uporabo istih sistemov v domačem okolju s strani posameznih raziskovalcev, ustanov ter gospodarskih subjektov.

Integracija za visoko prepustnost: Integracija s sistemi za visoko prepustno računanje (high throughput computing, HTC) ter lokalnimi repozitoriji, kar bo omogočilo raziskave, razvoj in uporabo na tehnološko najbolj rastočih področjih, ki zahtevajo kombinacijo superračunalništva, velepodatkov, razpršenega mrežnega računalništva ter odprtih znanstvenih repozitorijev.

Znanosti o življenju: Podpora najsodobnejšim metodam na področju znanosti o življenju ter genomike z ustrezno podporo za varovanje ter trajno hrambo podatkov v kontekstu medicinskih raziskav in diagnostike je ključna za spodbujanje v Sloveniji zelo uspešne dejavnosti na področju modeliranja celičnih procesov, kakršni so staranje, degenerativne bolezni, npr. Alzheimerjeva bolezen, procesi metastaziranja rakavih tvorb z zgodnjimi fazami razvoja zdravil ter diagnostika in razvoj ciljnih terapij personalizirane medicine; iste metode bodo močno spodbudile tudi obstoječe raziskave na področju zoologije, ekologije, obdelave medicinskih slik, razvoja novih metod diagnostike v medicini ipd.

Umetna inteligenca: Razvoj in raziskave na področju strojnega učenja, umetne inteligence jezikovnih tehnologij, prepoznavanja slik, globokega učenja, naprednega strojnega modeliranja in analitike ter podatkovnega rudarjenja z velepodatki.

Informacijska varnost: Na področju varovanja podatkov, sistemov varnih transakcij ter verig blokov, nizkolatenčne komunikacije v kontekstu borznega delovanja ter modeliranja trgov, finančnih analiz in modeliranja ter razvoja sistemov za anonimizacijo ter šifrirano varno hrambo podatkov bo infrastruktura omogočala eksperimentalne postavitve, uporabo širokopasovne povezave ter tesno sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami ter industrijo pri souporabi vrhunskega okolja, ki bo po arhitekturi podobno predvidenim rešitvam v naslednji generaciji velikih evropskih superračunalnikov, ki med drugim naslavljajo tudi ta vprašanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.