Enosmerni napajalni sistem za simulacije razpršenih virov s sklopom opreme za upravljanje energetskih sistemov

Podravska regija

Sistem sestavljajo:

Enosmerni reguliran vir moči 240 kW

  • Izhodna napetost: 0 … 750 Vdc
  • Izhodni tok: 0 … 960 Adc ( 960 Adc pri 250 Vdc in 320 Adc pri 750 Vdc)
  • Samodejna nastavitev trenutnega napetostnega profila
  • 240 kW sistem je sestavljen iz 8 vodno hlajenih modulov, vsak modul 30 kW, 0-750 V DC, 120 A DC, dvosmerno/regenerativno, master-slave obratovanje

Vodno hlajeni DC/AC pretvornik 200 kW

  • Trajni fazni tok na izmenični strani 400 A RMS, vgrajeni merilni pretvorniki za merjenje faznih napetosti in tokov, vgrajeni galvansko ločeni gonilniki za vrata stikal posamezne veje močnostnih stikal

Frekvenčni pretvornik 160 kW

  • Nazivni tok in moč: 293A, 160 kW

Napredni merilni sistem za meritev proizvodnje električne energije razpršenih virov

  • Podatki iz merilnikov električnih veličin na DC in AC strani dvoosnih fotonapetostnih sledilnih sistemov so povezani na nadzorni sistem SCADA

Termoelektrični sončni sistem

  • Podatki o proizvedeni električni in toplotni energiji so prikazani na nadzornem sistemu SCADA.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.