Preizkuševalna temperaturna komora

Podravska regija

Temperaturna komora se uporablja za spreminjanje temperaturnih pogojev preskušanja v širokem razponu od -80˚C do +1200˚C med samim izvajanjem nateznih, tlačnih ali upogibnih preskusov in omogoča določanje mehanskih lastnosti v odvisnosti od temperaturnih pogojev.

Omogoča merjenje temperature neposredno na preskušancu in regulacijo temperature hlajenja in gretja s ciljem zagotavljanja temperature vzorca znotraj ±2 K, skladno s standardom ASTM E 139.

Senzorja izpolnjujeta zahteve razreda točnosti 0.5 po ISO 9513, B-1 po ASTM E 83 v območju od največ 20µm do najmanj 25mm.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.