izr. prof. dr. Bojan Musil

Raziskovalec, Visokošolski učitelj
 • Šifra raziskovalca
 • 21809

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

Razvojno-raziskovalna dejavnost.

Izobraževalne storitve na področju psiholoških vidikov uporabe IKT.

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

Enodnevni sklop predavanj/delavnic »VIRTUALNO IN MI«
 • Cilji usposabljanja:
  – spoznati različne vidike psiholoških procesov v uporabi IKT
  – bolje načrtovati različne strategije v virtuanem delu in uporabi spleta v svoji dejavnosti
  – smisleno vključevati spoznanja psiholoških vidikov uporabe IKT v svojem delu
  – oblikovati svoje delovne aktivnosti na podlagi psiholoških dognanj dela na spletu
 • Vsebina:
  – Interakcija na spletu: S čim v računalniško posredovano komunikacijo vstopamo in ali smo v njej resnično drugačni?
  – Skupinska dinamika v virtualnem prostoru: So virtualne delovne skupine bolj ali manj učinkovite od tradicionalnih?
  – Digitalne sledi: Kaj o nas ve splet in koliko so tovrstni podatki uporabni? Primer psihološko ciljanih strategij oz. targetinga
  – Splet kot vir informacij: Katere so glavne pasti in potenciali?
  – Sprejemanje nove tehnologije: V katerih primerih in zakaj je javnost zadržana do uporabe novih tehnoloških rešitev?
 • Komu je namenjeno izobraževanje: vodje na različnih ravneh, načrtovalci in razvijalci, R&D specialisti, marketing – brez potrebnega predznanja
 • Izvajalec: Člani in sodelujoči na Oddelku za psihologijo Filozofske Fakultete Univerze v Mariboru (izr. prof. dr. Bojan Musil, doc. dr. Nenad Čuš Babič, asist. Nejc Plohl)

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

 • MARGENTO R&D, družba za raziskave in razvoj elektronskega plačevanja in transakcijskih rešitev, d. o. o.
 • KIVI COM, podjetje za računalništvo, proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Uspešni projekti s podjetji

»ERITPRO – Evalvacija obstoječih in razvoj novih IT rešitev v javnem potniškem prometu – analiza različnih vidikov uporabniške izkušnje«

Projekt je bil izveden leta 2017 v okviru razpisa “Po kreativni poti do praktičnega znanja” (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skad RS; sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije) in v katerem sta sodelovala Univerza v Mariboru in MARGENTO R&D, družba za raziskave in razvoj elektronskega plačevanja in transakcijskih rešitev, d. o. o..
Osrednji problem projekta je bila identifikacija razlogov, zakaj uporabniki javnega potniškega prometa v Ljubljani v večji meri uporabljajo brezstično kartico Urbana in ne mobilne aplikacije Urbana, ki v primerjavi s kartico ponuja bistveno večji nabor funkcionalnosti.

Poročilo o projektu:
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/1_Razvoj_kadrov/PKP_2017/Porocila_PKP_206-2017/Filozofska_fakulteta_UniMB.pdf

Projekt »VTDAgileVpliv vodenja tehničnih dolgov na projektih agilnega razvoja spletnih informacijskih rešitev«

Projekt je bil izveden leta 2019 v okviru razpisa ‘Po kreativni poti do praktičnega znanja’ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skad RS; sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije) in v katerem sta sodelovala Univerza v Mariboru in KIVI COM, podjetje za računalništvo, proizvodnjo in trgovino d.o.o..
Tekom projekta smo pregledali obstoječe prakse in smernice upravljanja tehničnega dolga, vzpostavili mehanizme za merjenje obstoječega, nikjer zapisanega tehničnega dolga, razvijalce smo ozavestili in jim zagotovili orodje za lažje odločanje o uvajanju novega tehničnega dolga oz. njegovo odpravo. Raziskali smo ali zavedanje o tehničnem dolgu vpliva na odgovornejšo odločanje o nedoslednostih, ki so oz. bodo vgrajene v programsko opremo.

Poročilo o projektu:
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/1_Razvoj_kadrov/PKP_2017/porocila_2019/Maribor/FERI_UM_Vpliv_vodenja_tehnicnega_dolga_na_projektih_agilnega_razvoja_spletnih_informacijs.pdf

Ostali aktualni projekti

Znanstvene objave

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.