PIKT.UM – PedagoškiIKTnaUM

Sodelujoče organizacije

  • Pedagoška Fakulteta (UM)
  • Filozofska fakulteta (UM)
  • Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM)

Opis projekta

Cilj projekta je, da izobraževanje bodočih učiteljev, »opremi« bodoče učitelje z znanjem za poučevanje o novih in inovativnih pristopih, kot tudi to, da jih motivira za raziskovanje in eksperimentiranje z digitalnimi tehnologijami, s čimer neposredno  vplivajo na lastno pedagoško prakso.

Opis rešitve

V okviru projekta so nastale Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT, ki bodo v pomoč učiteljem s področij tehnike, naravoslovja, matematike, družboslovja, humanistike in umetnosti. Nastala pa so tudi Priporočila o opremljenosti šol z IKT.

Projekt je sofinancirano iz sredstev Republike Slovenije in iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa 2014-2020.