ERITPRO – Evalvacija obstoječih in razvoj novih IT rešitev v javnem potniškem prometu – analiza različnih vidikov uporabniške izkušnje

Sodelujoče organizacije

  • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta,
  • MARGENTO R&D, družba za raziskave in razvoj elektronskega plačevanja in transakcijskih rešitev, d.o.o.

Opis problema

Osrednji problem projekta je bil identifikacija razlogov, zakaj uporabniki javnega potniškega prometa v Ljubljani v večji meri uporabljajo brezstično kartico Urbana in ne mobilne aplikacije Urbana, ki v primerjavi s kartico ponuja bistveno večji nabor funkcionalnosti.

Opis rešitve

Projektno zansovan problem je obravnavala skupina študentov računalništva, matematike in psihologije. Po začetni analizi značilnosti in funkcionalnosti aplikacije Urbana ter pregledu znanstvene literature so študentje sami testirali aplikacijo in v nadaljevanju izvedli terensko anketo o prepoznavnosti in uporabi aplikacije Urbana na naključnev vzorcu uporabnikov in potencialnih uporabnikov aplikacije.

Glavni rezultat projekta je identifikacija pomanjkljivosti aplikacije in izdelava smernic za izboljšanje le–te. Pomanjkljivosti so sledeče: nepoznavanje aplikacije, nezdružljivost s sistemom Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), ozek nabor možnosti plačilnih sistemov in slaba promocija aplikacije same. Ugotovitve glede pomanjkljivosti odpirajo možnosti za izboljšavo in nadaljnji razvoj, pri čemer so najpomembnejši vidiki sledeči: združitev sistemov Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) in IJPP, povečanje raznolikosti plačilnih sistemov, približanje aplikacije viziji trajnostnega razvoja mesta Ljubljana (poudarek na ozaveščenosti o »zelenih mestih«), povečanje hedonskega vidika uporabe aplikacije ter pomen učinkovitega marketinga.

Pomemben doprinos k družbeni koristi je izoblikovanje smernic za promocijo aplikacije Urbana. Le- ta ima velik potencial v okviru razvoja »pametnega in zelenega mesta«, koncepta, ki se nanaša na trajnostni razvoj družbe. Ob tem aplikacija omogoča učinkovitejšo uporabo javnega prometa, kar je pomemben faktor pri zmanjševanju onesnaževanja okolja.