VTDAgile – Vpliv vodenja tehničnih dolgov na projektih agilnega razvoja spletnih informacijskih rešitev

Sodelujoče organizacije

  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM)
  • KIVI COM podjetje za računalništvo, proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Opis problema

Tehnični dolg (TD) je metafora, ki izvira iz finančnega sveta. Slabosti nedodelane programske opreme se preko metafore TD kažejo v novi luči. Trenutne slabosti se namreč da razumeti tudi v smislu strateške odločitve – zaradi poenostavitev (npr. varnostni ali performančni vidiki) je več virov na voljo za npr. boljšo uporabniško izkušnjo, nove funkcionalnosti ipd.

Večina razvijalcev še ni seznanjena s konceptom tehničnega dolga (TD). Odločitev za nek kompromis pri razvoju je posledično še vedno večinoma razumljena kot izrazito negativna. Ključno pri tem pa ni samo zavedanje o konceptu TD, temveč tudi dostopnost ustreznih orodij. Za orodja, predvsem za izvajanje metrik in vodenje napak sicer že obstajajo dodatki, ki omogočajo merjenje oz. vodenje TD. Vendar ta orodja problematiki ne pristopajo celovito (od vodenja TD od njegove zaznave preko metrik oz. ročne zavedbe, podpora odločitve o novem TD, preko nadziranja kumulative vseh tipov dolga na projektu, pa do njihove končne odprave).

Opis rešitev

Tekom projekta smo pregledali obstoječe prakse in smernice upravljanja TD. Vzpostavili smo mehanizme za merjenje obstoječega, nikjer zapisanega TD. Razvijalce smo ozavestili in jim zagotovili orodje za lažje odločanje o uvajanju novega TD oz. njegovo odpravo. Raziskali smo ali zavedanje o TD vpliva na odgovornejšo odločanje o nedoslednostih, ki so oz. bodo vgrajene v programsko opremo.