doc. dr. Nenad Čuš Babič

Raziskovalec, visokošolski učitelj
 • Šifra raziskovalca
 • 16431

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

Razvoj, vpeljava in vrednotenje digitalnih storitev na področju mobilnosti in izobraževanja s poudarkom na psiholoških vidikih uporabe IKT.

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

Enodnevni sklop predavanj/delavnic »VIRTUALNO IN MI«
 • Cilji usposabljanja:
  – spoznati različne vidike psiholoških procesov v uporabi IKT
  – bolje načrtovati različne strategije v virtuanem delu in uporabi spleta v svoji dejavnosti
  – smisleno vključevati spoznanja psiholoških vidikov uporabe IKT v svojem delu
  – oblikovati svoje delovne aktivnosti na podlagi psiholoških dognanj dela na spletu
 • Vsebina:
  – Interakcija na spletu: S čim v računalniško posredovano komunikacijo vstopamo in ali smo v njej resnično drugačni?
  – Skupinska dinamika v virtualnem prostoru: So virtualne delovne skupine bolj ali manj učinkovite od tradicionalnih?
  – Digitalne sledi: Kaj o nas ve splet in koliko so tovrstni podatki uporabni? Primer psihološko ciljanih strategij oz. targetinga
  – Splet kot vir informacij: Katere so glavne pasti in potenciali?
  – Sprejemanje nove tehnologije: V katerih primerih in zakaj je javnost zadržana do uporabe novih tehnoloških rešitev?
 • Komu je namenjeno izobraževanje: vodje na različnih ravneh, načrtovalci in razvijalci, R&D specialisti, marketing
 • Izvajalec: Filozofska Fakulteta, UM
 • Prevavatelji: Člani in sodelujoči na Oddelku za psihologijo Filozofske Fakultete Univerze v Mariboru – izr. prof. dr. Bojan Musil, doc. dr. Nenad Čuš Babič, asist. Nejc Plohl
 • Opomba: potrebnega predznanja ni potrebno

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

 • LINEAL d.o.o.
 • SGP POMGRAD – GRADNJE d.o.o.
 • MARGENTO R&D, družba za raziskave in razvoj elektronskega plačevanja in transakcijskih rešitev, d. o. o.
 • Trimo d.d.

Ostali aktualni projekti

Znanstvene objave

Znanja in nepatentirane tehnologije

 • Izobraževanje z uporabo IKT
 • Vpeljava in sprejemljivost IKT

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.