LinkingAlps – Innovative Tools and Strategies for Linking Mobility Services for a Decarbonised Alpine Space

Projekt v okviru Programa:

 • The Interreg Alpine Space programme (European Regional Development Fund)

Sodelujoče organizacije:

 • AustriaTech – Federal Agency for technological measures ltd. (ATE)
 • South Tyrolean Transport Structures (STA)
 • LINKS Foundation- Leading Innovation & Knowledge for Society
 • Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Katedra za gradbeno in prometno informatiko (UM-FGPA)
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
 • Traffic Information Austria (VAO)
 • Regional Agency for Innovation and Purchasing Ltd (ARIA)
 • Consulting company for control, information and computer technology GmbH (BLIC)
 • Transport Association of Tyrol Ltd. (VTG)
 • Centre For Studies and Expertise on Risks, Environment, Mobility, and Urban and Country planning (Cerema)
 • Metropolitan City of Turin (CMTo)
 • Swiss Federal Railways (SBB)
 • Federal Office of Transport (FoT)
 • Transport and Energy agency Canton Grison (AEV)

Opis problema

Pri načrtovanju čezmejnih potovanja se potniki pogosto soočajo s težavo dostopa in pomankanja informacij za načrtovanje celotne poti. V večini primerov morajo potniki preklopiti med informacijskimi sistemi različnih operaterjev, regij ali držav, da lahko načrtujejo celotno potovanje.

Opis rešitve

Glavni cilj projekta LinkingAlps je spodbuditi prehod z motoriziranega individualnega prevoza na možnosti z nizkoogljično mobilnostjo, kot so javni prevoz, železnica in alternativni načini prevoza, kot je prevoz na zahtevo. Z uporabo inovativnih orodij in transnacionalno usklajenih strategij za povezovanje informacij storitev mobilnosti se bodo povečale možnosti za nizkoogljično mobilnost s ponudbo storitev mobilnostnih verig. Informacije o storitvah mobilnosti in informacije o čezmejnih potovanjih, operaterjih in načinih prevoza bodo v projektu izmenjevane med projektnimi partnerji, da bi končnemu uporabniku ponudili najboljšo možnost. Projekt vključuje pilotne aktivnosti in testiranje decentraliziranega, transnacionalnega sistema za načrtovanje potovanj.