red. prof. dr. Matej Vesenjak

Visokošolski učitelj
 • Šifra raziskovalca
 • 23463

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

 • Modeliranje delov, sklopov in mehanizmov,
 • razvoj in konstruiranje,
 • priprava tehniških dokumentacij,
 • trdnostni preračuni,
 • preračun strojnih elementov,
 • računalniške simulacije,
 • numerične metode,
 • metoda končnih elementov,
 • dinamični testi,
 • analize trkov,
 • modeliranje napetostnih valov,
 • vibracijske analize,
 • topološka optimizacija,
 • karakterizacija materialov in struktur.

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

 • Izobraževanja s področji: Modeliranje delov, sklopov in mehanizmov, razvoj in konstruiranje, priprava tehniških dokumentacij, trdnostni preračuni, preračun strojnih elementov, računalniške simulacije, numerične metode, metoda končnih elementov, dinamični testi, analize trkov, modeliranje napetostnih valov, vibracijske analize, topološka optimizacija, karakterizacija materialov in struktur.
 • Komu je namenjeno: Nivo podajanja znanja po dogovoru, vsebino lahko prilagodimo za posameznike ali skupine različnih velikosti
 • Trajanje v dnevih: Po dogovoru
 • Izvajalec: Sodelavci Laboratorija za zahtevne inženirske simulacije, Fakulteta za strojništvo

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

 • Kveder d.o.o.
 • Liko d.d. Liboje
 • Container d.o.o.
 • LOS CO d.o.o.
 • SACOM (BiH)
 • Consultants Europe BV (Nizozemska)
 • Danfoss Trata d.o.o.
 • M Plus d.o.o.
 • Premogovnik Velenje, d.d.
 • Pošta, d.d.

Uspešni projekti s podjetji

Kveder d.o.o., located in Zadobrova pri Celju

Razvoj družine jeklenih cestnih varnostnih ograj K-LIGHT in njihova optimizacija s parametričnimi računalniškimi simulacijami.

Kveder d.o.o., LOS CO d.o.o., Liko d.d., SACOM (BiH)

Strokovna presoja sprememb cestnih varnostnih ograj v skladu s standardom SIST EN1317-5 ter tehničnimi priporočili SIST-TP CEN/TR 16303-1 do -4.

Consultants Europe BV, Nizozmenska

Presoja skladnosti cestno-varnostnih elementov neevropskih proizvajalcev z določili standardov SIST EN1317 za prodajo na EU trgu z računalniškimi simulacijami.

GEM motors d.o.o., Kamnik

Trdnostno-termične analize elektromotorjev GEM in-wheel in njihova optimizacija z računalniškimi simulacijami.

Danfoss Trata d.o.o., Kamnik

Preračun in optimizacija prednapetih vijačnih zvez toplotnega izmenjevalca po VDI2230.

M Plus d.o.o., Maribor

Analize porušitve zobnikov in optimizacija njihove konstrukcije.

Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Analiza podpornih profilov za stabilizacijo izkopov.

Pošta, d.d., Maribor

Izdelava tehniške dokumentacije poštnih zabojnikov.

UKC, Ljubljana

Modeliranje in računalniške simulacije zobnih vsadkov.

Ostali aktualni projekti

Znanstvene objave

Patenti in patentne objave

Steel road safety barrier with trapezoidal reinforcement, EP2813620 B1, https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20190327/patents/EP2813620NWB1/document.pdf

REN, Zoran, VESENJAK, Matej. Jeklena cestna varnostna ograja s šestrobim distančnikom : patent s skrajšanim trajanjem SI 22568 A2, datum objave 31.12.2008 : št. prijave P200700111, datum vložitve prijave 08.05.2007. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2008. [4] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13234198]

Znanja in nepatentirane tehnologije

 • Razvoj novih metod in postopkov inženirskih računalniških simulacij.
 • Izvajanje temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskav na področju zahtevnih inženirskih računalniških simulacij.
 • Svetovalna dejavnost za domačo in evropsko industrijo pri izdelavi numeričnih modelov, izvajanju analiz in presoji rezultatov ter pri izbiri in uvajanju novih računalniških rešitev, neodvisna evalvacija komercialnih programskih sistemov za inženirske numerične analize, izvajanje zahtevnih inženirskih numeričnih analiz po naročilu.

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.