HPC-RIVR

Partnerji

  • Univerza v Mariboru,
  • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu,
  • Institut informacijskih znanosti (IZUM).

Opis rešitve

Projekt »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR« obravnava vzpostavitev superračunalniškega centra z glavnim ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora.

Nadgrajen HPC RIVR bo s svojo opremo povzročal multiplikativne učinke. Slovenskim raziskovalcem bo zagotavljal uporabo najsodobnejše superračunalniške tehnologije in s tem znanstveni sferi ponujal prosti dostop do bistveno povečanih zmogljivosti znanstvenega računanja (HPC), analize velike količine podatkov (Big Data) kakor tudi hranjenja večjih količin digitalnih podatkov (Open Research Data). Prispeval bo k povečanju obsega in kvalitete razvojno-raziskovalnih projektov, ki za svojo realizacijo potrebujejo povečane računske zmogljivosti.

Oprema HPC RIVR bo bistveno pripomogla k širšemu razvoju kadrov s področja HPC, saj bo zagotavljala široko dostopnost za namene izobraževanja in usposabljanja. Zmogljivost opreme HPC RIVR bo omogočala večnivojsko in večkriterijsko optimizacijo novih materialov in izdelkov, kar se bo posredno odražalo v povečani konkurenčnosti Slovenije na mednarodnih trgih.