red. prof. dr. Zoran Ren

Znanstvenik, Visokošolski učitelj, Svetnik, Vodja projektov
  • Šifra raziskovalca
  • 08779

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

Dr. Zoran Ren je strokovnjak za zahtevno računalniško modeliranje in simulacije, visokozmogljivo računanje, modeliranje hitrih prehodnih pojavov v trdninah, konstruiranje strojnih elementov ter razvoj in karakterizacijo celičnih metamaterialov. Je vodja Laboratorija za zahtevne inženirske simulacije in eksperimentiranje (LACE-X) ter nacionalnega raziskovalnega programa Konstruiranje celičnih struktur. Uspešno sodeluje z industrijo na področju zahtevnih računalniških simulacij kompleksnih inženirskih problemov in zagotavljanja cestne varnosti.

Od leta 2000 je Alexander von Humboldt Resarch Fellow, prejemnik nagrade  21st Century CoE na Univerzi v Osaki, Japonska, ter IROAST Visiting Professor na Univerzi v Kumamotu, Japonska. Je gostujoči profesor na Beijing Institute of Technology, Kitajska, in National Institute of Technology, Okinawa College, Okinawa, Japonska. Bil je gostujoči raziskovalec na Univerzi v Walesu, Swansea College, Velika Britanija, Univerzi v Delftu, Nizozemska, ter Friederich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, ZR Nemčija.

Ostali aktualni projekti

Patenti in patentne objave

VESENJAK, Matej, NOVAK, Nejc, REN, Zoran. Osnosimetrična kiralna avksetična struktura : patent SI 26064 A, 2022-03-31. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2022. patentna družina: P-202000160, 2020-09-18; EP3970941A1, 2022-03-23

HOKAMOTO, Kazuyuki, OTSUKA, Masahiko, HIDA, Eiji, REN, Zoran, VESENJAK, Matej. Novel manufacturing method of metal pipe joined body having complicated hollow structure : JP 6821150 B2, 2021-01-27. Japan Patent Office, 2021. patentna družina: JP2018012128 (A), 2018-01-25; JP20160143681, 2016-07-21

HOKAMOTO, Kazuyuki, OTSUKA, Masahiko, HIDA, Eiji, REN, Zoran, VESENJAK, Matej. Novel manufacturing method of metal pipe joined body having complicated hollow structure : JP6856208 B2, 2021-04-07. Japan Patent Office, 2021. patentna družina: JP2018012129A, 2018-01-25; JP2016143682A, 2016-07-21

BOROVINŠEK, Matej, REN, Zoran. Steel road safety barrier with trapezoidal reinforcement = Stahlstraßenleitplanke mit trapezförminger Verstärkung = Barrière de sécurité routière en acier avec renforcement trapézoïdal : European patent specification EP2813620 B1, 2019-03-27. Munich: European Patent Office, 2019. 8 f. [COBISS.SI-ID 22300694]
patentna družina: EP2813620 (A1), 2014-12-17; P-201300150, 2013-06-10; SI24396 (A), 2014-12-31; HRPK20140534 (B3), 2016-02-12

REN, Zoran, VESENJAK, Matej. Jeklena cestna varnostna ograja s šestrobim distančnikom : patent s skrajšanim trajanjem SI 22568 A2, datum objave 31.12.2008 : št. prijave P200700111, datum vložitve prijave 08.05.2007. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2008. [4] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13234198]

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.