CORE@UM

Opis problema

Evropska unija se sooča z obrnjeno demografsko piramido, kar povzroča mnoge, z zdravjem povezane težave. Posledice staranja prebivalstva se v družbi kažejo na področju zaposlovanja, značilnosti upokojevanja ter zdravstvenega varstva in oskrbe. Položaj mladih se spreminja. Določene življenjske prelomnice dosežejo kasneje kot generacije pred njimi, postajajo redek vir, ki se ga ne
uporablja in integrira dovolj. Kaže se potreba po novih oblikah medgeneracijske solidarnosti.

Podravska regija izkazuje daleč nadpovprečni indeks staranja v primerjavi z ostalimi statističnimi regijami v Sloveniji. Iz tega razloga je staranje v Podravju še posebej aktualna tema, h kateri lahko poleg sistemskih ukrepov dejavno prispevajo raziskovalne institucije, nevladne organizacije ter ostale zainteresirane institucije in posamezniki.

Opis rešitve

Univerza v Mariboru s CORE@UM vzpostavlja skupno inovacijsko in raziskovalno platformo v Podravju na področju aktivnega in varnega staranja, ki bo kreativno jedro inovacijskega ekosistema Podravja.Vsebina CORE@UM je razdeljena v tri inter- in transdisciplinarno povezane raziskovalno-razvojne projekte:

  • Napredni materiali in tehnologije
  • Napredno računalništvo
  • Uporabne študije kompleksnih sistemov

Področja raziskovanja CORE@UM povezuje horizontalna raziskovalna tema usmerjena v prioritetno področje bodočih Obzorij 2020 »Zdravje, demografske spremembe in blaginja«. Glavni cilj CORE@UM je krepitev raziskovalne in inovacijske sposobnosti UM in regije za vzpostavitev novega KIC (Knowledge Innovation Community) na področju “Innovation for a healty life and active ageing” Evropskega inštituta za tehnologijo EIT v Podravju 2015.