Metoda in naprava za nadzor re-identifikacije psevdonimiziranih povezovalnih podatkov v trajno nespremenljivi porazdeljeni decentralizirani shrambi

Metoda in naprava za shranjevanje de-identificiranih parov povezovalnih in dejanskih podatkov in nadzor nad re-identifikacijo psevdonimiziranih povezovalnih podatkov rešuje tehnični problem omogočanja brisanja in omejevanja dostopnosti podatkov, shranjenih v trajni nespremenljivi porazdeljeni decentralizirani shrambi. Predlagana metoda pri postopku shranjevanja ločeno obravnava dejanski in povezovalni podatek. Vsebina slednjega predstavlja posredni ali neposredni identifikator lastnika dejanskega podatka (npr. osebni podatek), pri čemer je pred shranjevanjem v takšno shrambo s pomočjo različnih psevdonimizacijskih tehnik, podprtih s kriptografijo, večkrat de-identificirana. Postopek re-identifikacije psevdonimiziranih podatkov s pomočjo predlagane metode in naprave omogoča lastniku nadzor nad vsakokratnim vpogledom v njegove podatke v trajno nespremenljivi porazdeljeni in decentralizirani shrambi. Zaradi predlagane metode in naprave je pri shranjevanju zagotovljena skladnost s predpisi na področju obdelave osebnih podatkov.