RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

 • Zagotavljanje prilagojenih enodnevnih ali večdnevnih delavnic / usposabljanj na temo tehnologije veriženja blokov in pametnih pogodb.
 • Strokovna podpora pri presoji, odločanju in uvajanju strategije sprejemanja tehnologije veriženja blokov v obstoječe poslovne modele.
 • Opredelitev in vrednotenje kakovosti inovativnih storitev, ki temeljijo na različnih platformah tehnologije veriženja blokov.
 • Strokovna podpora pri presoji, odločanju in uvajanju strategije sprejemanja tehnologije veriženja blokov v obstoječe poslovne modele.
 • Strokovna podpora pri načrtovanju in vrednotenju inovativnih poslovnih modelov, temelječih na verigah blokov in pametnih pogodbah.
 • Strokovna podpora pri izvajanju aplikativnih projektov – izvajanje pilotnih rešitev.

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

Digitalna preobrazba z uporabo pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij

 • Cilji usposabljanja: Po usposabljanju bodo udeleženci razumeli principe tehnologije veriženja blokov, pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij, njihov namen, uporabnost, izzive ter prednosti. Udeležencem se bo omogočil boljši vpogled in lažje odločanje o vpeljavi tehnologije veriženja blokov v trenutne ali nove poslovne procese in storitve. Znali bodo načrtovati arhitekturo, temelječo na tehnologiji veriženja blokov za določen primer uporabe. Razumeli bodo on-/off-chain princip.
 • Vsebina:                                                                                                                                                   Varnostni principi (asimetrična kriptografija, enosmerne funkcije, zgoščevalne funkcije)
  Porazdeljene podatkovne baze in porazdeljeni sistemi shranjevanja datotek (IPFS)
  Tehnologija porazdeljene knjige (ang. Distributed Ledger Technologies)
  Tipi verig blokov
  Porazdeljeni algoritmi soglasja (ang. Distributed consensus)
  Pametne pogodbe
  Decentralizirane aplikacije (ang. Decentralized Applications)
  Blockchain 2.0, Blockchain 3.0
 • Trajanje: 8 ur (1 dan)
 • Komu je namenjeno izobraževanje: Izobraževanje je namenjeno arhitektom sodobnih informacijskih rešitev, razvijalcem, vodjem informatike in razvoja, vodjem inovacij ter odgovornim za digitalno preobrazbo.
 • Izvajalec: UM FERI
 • Predavatelji: doc. dr. Muhamed Turkanović

Napredne podatkovne tehnologije (Nosql, porazdeljene podatkovne shrambe)

 • Cilji usposabljanja: Po usposabljanju bodo udeleženci razumeli napredne podatkovne tehnologije, posebnosti njihovih struktur (grafi, dokumenti, ključ-vrednosti itd.).
  Razumeli bodo tipe različnih naprednih podatkovnih baz (dokumentne, graf, ključ-vrednostne in široko-stolpčne), njihove omejitve in primernost uporabe.
  Omogoči se boljši vpogled in lažje odločanje o izbiri in uporabi posameznih naprednih podatkovnih baz ter načrtovanje arhitektur informacijskih rešitev, ki vključujejo omenjene napredne podatkovne baze.
  Udeleženci bodo znali uporabljati ogrodja in orodja za razvoj IKT rešitev temelječih na naprednih podatkovnih tehnologijah.
  Znali bodo izvajati ukazne in povpraševalne jezike za najbolj razširjene SUPB-je posameznih tipov naprednih podatkovnih baz.
 • Vsebina:  Udeleženci bodo razumeli napredne podatkovne tehnologije, posebnosti njihovih struktur (grafi, dokumenti, ključ-vrednosti itd.). Razumeli bodo tipe različnih naprednih podatkovnih baz (dokumentne, graf, ključ-vrednostne in široko-stolpčne), njihove omejitve in primernost uporabe. Omogoči se boljši vpogled in lažje odločanje o izbiri in uporabi posameznih naprednih podatkovnih baz ter načrtovanje arhitektur informacijskih rešitev, ki vključujejo omenjene napredne podatkovne baze. Znali bodo uporabljati ogrodja in orodja za razvoj IKT rešitev temelječih na naprednih podatkovnih tehnologijah. Znali bodo izvajati ukazne in povpraševalne jezike za najbolj razširjene SUPB-je posameznih tipov naprednih podatkovnih baz.
 • Trajanje: 16 ur (2 dni)
 • Komu je namenjeno izobraževanje: Izobraževanje je namenjeno arhitektom sodobnih informacijskih rešitev, razvijalcem, vodjem informatike in razvoja ter vodjem inovacij, odgovornim za digitalno preobrazbo, podatkovnim arhitektom, CDO, podatkovnim skrbnikom, podatkovnim analitikom in podatkovnim inženirjem
 • Izvajalec: UM FERI
 • Predavatelji: doc. dr. Muhamed Turkanović, doc. dr. Aida Kamišalić Latifić

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

 • OdaTeam,
 • Pošta Slovenije,
 • Nova KBM,
 • Comtrade,
 • RR Group,
 • Cetis,
 • EUPolis,
 • itd.

Ostali aktualni projekti

Znanstvene objave

Patenti in patentne objave

TURKANOVIĆ, Muhamed, KEŽMAH, Boštjan, PODGORELEC, Blaž, KAMIŠALIĆ, Aida, HERIČKO, Marjana, HERIČKO, Marjan. Method and device for the storing, inspection control and retrieval of data from a permanently immutable, distributed and decentralized storage : EP19177499.1 (A), 2019-06-11. [S. l.]: Europäisches Patentamt, 2019. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22518294]

TURKANOVIĆ, Muhamed, KEŽMAH, Boštjan, PODGORELEC, Blaž, KAMIŠALIĆ, Aida, HERIČKO, Marjana, HERIČKO, Marjan. Metoda in naprava za shranjevanje, nadzor nad vpogledom in pridobitev podatkov iz trajno nespremenljive porazdeljene in decentralizirane shrambe : patentna prijava P-201900098, z dne 22. 5. 2019. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2019. 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22475286]

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.