DE4A – Digitalna Evropa za vse

Partnerji:

 • ATOS Španija
 • ASA – Agency for administrative simplification – Belgija;
 • BOSA – Federal Public Service Policy & Support – Belgija;
 • TIME.LEX – Belgija;
 • EEMA – European Electronic Messaging Association – Belgija;
 • CIO Office – General Secretariat of the Government – Romunija;
 • MoAI – Ministry of Internal Affairs – Romunija;
 • ONRC – Oficiul National al Registrului Comertului (RO) National Trade Register Office – Romunija;
 • MPTFP-SGAD – Ministerio de Política Territorial y Función Pública – Španija;
 • UJI Universitat Jaume I – Španija;
 • DIGST – Danish Agency for Digitisation, Ministry of Finance – Danska;
 • SU – Stockholm University – Švedska;
 • SKV – Swedish Tax Agency – Skatteverket – Švedska;
 • DIGG – Agency for Digital Government – Švedska;
 • IHU – International Hellenic University – Grčija;
 • SI-MPA – Ministrstvo za javno upravo – Slovenija;
 • MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Slovenija;
 • UM – Univerza v Mariboru – Slovenija;
 • JSI – Inštitut Jožef Štefan – Slovenija;
 • ALAL – Association of Local Authorities in Lithuania – Litva;
 • ISDC – Information Society Development Committee (IVPK) – Litva;
 • EL – Enterprise Lithuania – Litva;
 • SECR – Centre of Registries – Litva;
 • MINBZK – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Ministry of the Interior and Kingdom Relations – Nizozemska;
 • RVO Netherlands Enterprise Agency / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Nizozemska;
 • CTIE – Luxembourg Government IT Centre – Luksemburg;
 • AMA – Agência para a Modernização Administrativa IP /Administrative Modernization Agency – Portugalska.

Opis problema

Za popolnoma delujoč enotni evropski digitalni trg, ki učinkovito omogoča čezmejno izvajanje pravic državljanov in podjetij, se morajo države članice spoprijeti z več izzivi pri zagotavljanju boljših storitev.

Opis rešitve

DE4A je pilotni projekt, ki ga vodijo države članice (Španija, Nizozemska, Belgija, Slovenija, Litva, Avstrija, Švedska, Portugalska, Danska, Grčija, Romunija) in je usklajen s strateškim akcijskim načrtom Evropske unije za e-upravo 2016–2020 (EU eGovernment Action Plan), Tallinn deklaracijo in EIF implementacijsko strategijo in evropsko strategijo izvajanja okvira interoperabilnosti.

Projekt vzpostavlja kulturo soustvarjanja, preglednosti, odgovornosti, zaupanja in stremi k uresničevanju digitalnih načel enkratnosti (once-only principle) in relevantnosti (relevant-only) z najsodobnejšimi, uporabnimi in visokokakovostnimi popolnoma spletnimi postopki, dostopnimi prek enotnega digitalnega prehoda (SDG – Single Digital Gateway).

Cilj projekta je olajšati prehod na evropske digitalne javne storitve (European Digital Public Services), ki se zagotavljajo čezmejno, čez sektorje in z različnimi udeleženci, krepi zaupanje v javne ustanove in povečuje učinkovitost ter zmanjšuje upravna bremena in stroške.

Fokus projekta je oprta in celovita platforma za javno upravo in inovacije s popolno skladnostjo s predpisi, kot so GDPR, eIDAS, direktiva o storitvah, ki vzpostavlja kulturo soustvarjanja, preglednosti, odgovornosti in zaupanja.