Dodajanje novih prodajnih poti in uvedba nove tehnologije označevanja pošiljk

Sodelujoče organizacije

  • RECA d.o.o.,
  • Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru,
  • Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru,
  • Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Opis

V podjetju RECA d.o.o. tržijo storitve trženja pritrdilnih elementov, orodij, potrošnega materiala le preko komercialistov na terenu. Opažajo, da takšno poslovanje slabša odzivnost do strank, fleksibilnost prilagajanja ponudbe povpraševanju in niža kakovost ter viša ceno storitev strankam. Dodatno opažajo, da komercialisti niso vedno prisotni pri strankah, prodaja na drobno za končne kupce se ne izvaja, spletna prodaja ni na voljo, itd. V podjetju se zavedajo da bi vsaka sprememba na prodajnih poteh vplivala na logistični sistem, preko katerega strankam dostavljajo blago. Želijo si, da nove prodajne poti ne bi povečale potrebe po logističnih virih, ampak da bi povečali izkoriščenost obstoječih.

Kot rezultat projekta je nastal model enotne logistične platforme za podporo prodajnim in marketinškim aktivnostim. Podjetje je prejelo kritično oceno obstoječe prodajne poti, oceno spletne prodaje v nastajanju, elektronski katalog blaga na osnovi premišljenih parametrov, ki določajo posamezno enoto v blagovnem toku, in priporočila za trženje v prihodnosti. Izdelana je bila aplikacija za sledenje pošiljk na osnovi QR kode.