RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

 • Svetovanje;
 • Raziskovalno delo;
 • Predstavitev raziskovalnega dela;
 • Objava raziskovalnega dela;
 • Prenos znanja;
 • Prenos tehnologije.

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

Programiranje v C++

 • Cilji: Narediti uporabiti, napisati, planirati in oblikovati svoje programe v C++
 • Komu je namenjeno izobraževanje: Namenjeno načrtovalcem in razvijalcem, R&D specialistom, marketingu
 • Trajanje: 60 ur
 • Izvajalec: UM FERI
 • Predavatelj: doc. dr. Aleš Zamuda

Programiranje v ASM

 • Cilji: Narediti in planirati računalniške programe od zbirnika do višje nivojskega jezika in razumeti arhitekturo
 • Komu je namenjeno izobraževanje: načrtovalcem in razvijalcem, R&D specialistom
 • Trajanje: 60 ur
 • Izvajalec: UM FERI
 • Predavatelj: doc. dr. Aleš Zamuda

Izdelava virtualnih strojev v omrežju

 • Cilji: Narediti, planirati računalniški oblak v orodjih, kot so VirtualBox, Docker, MPI, Linux.
 • Komu je namenjeno izobraževanje: namenjeno načrtovalcem in razvijalcem, R&D specialistom
 • Trajanje: 60 ur
 • Izvajalec: UM FERI
 • Predavatelj: doc. dr. Aleš Zamuda

Inteligentni algoritmi za digitalizacijo logističnih, transportnih in ekonomskih sistemov

 • Cilji: Oblikovati in planirati inteligentne sisteme s pomočjo algoritmov računske inteligence za uporabne digitalne sisteme.
 • Komu je namenjeno izobraževanje: Namenjeno načrtovalcem in razvijalcem, R&D specialistom.
 • Trajanje: 60 ur
 • Izvajalec: UM FERI
 • Predavatelj: doc. dr. Aleš Zamuda

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

 • Univerza v Mariboru
 • Evropska komisija, agencija REA
 • ADIN, d.o.o.
 • INEA, d.o.o.
 • GZS, d.o.o.
 • RECA, d.o.o.
 • Tenis Center Luka, d.o.o.
  (ter razne univerze v sklopu skupnih raziskav)

Uspešni projekti s podjetji

Interaktivni multimedijski oglasni panoji 

Adin DS : nadgradnja transformacijskega strežnika, gradnikov prikaza in trženja – IMOPADS

 • Spletna Stran: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20672790
 • V industriji digitalnega sporočanja ima podjetje Adin d.o.o. opravka s prikazom široke palete vsebin, od dokumentov Excel, PDF, Word, slik, HTML5, besedila, grafov, RSS, animacij in videa. Prikazovalniki vsebin so z oblačnim osrednjim strežnikom povezane preko internetne povezave, ki je odvisna od kakovosti mrežne opreme in pasovne širine povezave.
 • Glavni razreševani problemi:
  1) kako ustrezno nadgraditi transformacijski strežnik, da bo podpiral dodatne funkcionalnosti,
  2) kako pri sistemu za distribucijo digitalnih vsebin doseči nadaljevanje operacij od prekinitve naprej,
  3) kako nadgraditi obstoječe prikazne gradnike HTML5 iz koncepta Adin DS na React Native ter
  4) kako izvesti študijo vpeljave novih prodajnih poti in promocije za nove produkte.
 • Potek reševanja problema:
 1. Transformacijski strežnik [ADIN, FERI]: V podjetju Adin d.o.o. pripravljeni izdelki določene vsebine transformirajo že ob vnosu v sistem (npr. pretvorba slik), video vsebine pa uvrstijo v procesno vrsto, ki skrbi za transformacijo videa v nižje kvalitete. Študenti so izvedli aktivnost dela, kjer so implementirali takšno celovito rešitev, ki omogoča vnos ali zajem različne palete vsebin na eni in transformacijo teh v paleto želenih formatov na drugi strani (transformacijski strežnik).
 2. Distribucija vsebin [ADIN, FERI]: Študenti so z ADIN d.o.o. in FERI implementirali robustno rešitev v okviru sedanje rešitve distribucije vsebin, ki nadaljuje kopiranje na lokalno napravo od prejšnje prekinitve dalje.
 3. Nadgradnja gradnikov prikaza [ADIN, FERI]: V okviru projekta so bili nadgrajeni obstoječi gradniki HTML5 iz koncepta Adin DS.
 4. Nove prodajne poti in promocija [OZC, FL]: Študenti so v OOZC spoznali vsebine iz vidikov uvedbe novih prodajnih poti in promocije novih izdelkov in izdelali tržne materiale za te nove izdelke.

Dodajanje novih prodajnih poti in uvedba nove tehnologije označevanja pošiljk – Evropski socialni sklad preko JSRSZRKIŠ.

 • Spletna stran: http://pkp2.um.si/projekti/Strani/Dodajanje-novih-prodajnih-poti-in-uvedba-nove-tehnologije-ozna%C4%8Devanja-po%C5%A1iljk.aspx.
 • Opis problematike:
 1. V podjetju RECA d.o.o. tržijo storitve trženja pritrdilnih elementov, orodij, potrošnega materiala le preko komercialistov na terenu. Opažajo, da takšno poslovanje slabša odzivnost do strank, fleksibilnost prilagajanja ponudbe povpraševanju in niža kakovost ter viša ceno storitev strankam. Dodatno opažajo, da komercialisti niso vedno prisotni pri strankah, prodaja na drobno za končne kupce se ne izvaja, spletna prodaja ni na voljo, itd. V podjetju se zavedajo da bi vsaka sprememba na prodajnih poteh vplivala na logistični sistem, preko katerega strankam dostavljajo blago. … (več opisa na zgornji spletni strani)

Izdelava modela za prikaz delovanja APS sistema na testnih podatkih obravnavanega podjetja – Evropski socialni sklad preko JSRSZRKIŠ

 • Spletna stran: http://pkp2.um.si/projekti/Strani/Izdelava-modela-za-prikaz-delovanja-APS-sistema-na-testnih-podatkih-obravnavanega-podjetja.aspx.
 • Opis problematike:
 1. V projektu se je ukvarjalo s prehodom poljubnega podjetja od ročnega/klasičnega planiranja ter terminiranja na uporabo naprednega sistema planiranja (APS) in njegove računalniške podpore. Sodobna organizacija dela v gospodarskih družbah zahteva čim krajše pretočne čase ob čim manjših zalogah, čim večji prilagodljivosti zahtevam kupcev ter učinkovito usklajevanje aktivnosti razpršenih virov. V praksi se za namene planiranja in terminiranja najpogosteje uporabljajo popolnoma ročni načini in sistemi…. (več opisa na zgornji spletni strani)

Znanstvene objave

Znanja in nepatentirane tehnologije

 • Avtonomno raziskovanje globokih oceanov na planetih (Zemlja, …);
 • Rekonstrukcija drevesne geometrije za animacijo;
 • Rezervacija terminov na pametnem telefonu;
 • Sistem za izdelavo avtomatskih povzetkov besedil.

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.