ACCPM&XR – Avtomatsko kontinuirano spremljanje procesa gradnje in integracija razširjene resničnosti

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020 – 2021 (ARRS-MS-BI-DE-JR/2019 – BI-DE/20-21-006)

Bilateralni projekti

Automated continous construction progress monitoring and the integration of extended reality