RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

 • 3D, 4D in 5D BIM modeliranje – za potrebe projektiranja, usposabljanja ali raziskave
 • Prostorsko skeniranje (lasersko skeniranje, photogrametrija, RGB-D skeniranje) – za potrebe projektiranja, usposabljanja ali raziskave
 • Mešana resničnost (angl. Mixed Reality) – za razvoj in raziskave

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

 • Cilji usposabljanja: Udeležence usposobiti za integracijo in uporabo BIM programskega orodja za 4D in 5D BIM modeliranje.
 • Vsebina: Splošne osnove BIM pristopa pri gradbenih projektih; BIM pristop pri nas in v tujini; Mednarodna in domača BIM združenja ; Smernice, pravilniki, standardi za implementacijo BIM pristopa; 3D BIM modeliranje in programska orodja; 4D in 5D BIM modeliranje – specifičnosti, interoperabilnost, interdisciplinarnost in uporaba v praksi; Praktično usposabljanje na primeru realnega gradbenega projekta z uporabo licenčne programske opreme.
 • Trajanje: 2 dni.
 • Komu je namenjeno izobraževanje: Vsi udeleženci, ki pri svojem delu obravnavajo čas in stroške za izvedbo gradbenih projektov.
 • Izvajalec: Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA) Univerze v Mariboru (UM)
 • Predavatelj: dr. Zoran Pučko.
 • Opomba: Osnovno predznanje iz uporabe BIM programske opreme za modeliranje gradbenih objektov, osnove kalkulacije stroškov ter osnove terminskega planiranja gradbenih projektov.

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

 • Univerza v Mariboru
 • Mestna občina Maribor
 • GIC GRADNJE d.o.o.
 • ENERGO – MAKS d.o.o.
 • Inženirska zbornica Slovenije
 • Proplus inženiring, projektiranje d.o.o.

Uspešni projekti s podjetji

GIC GRADNJE d.o.o.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in Evropski socialni sklad EU.

Projekt v okviru operacije “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI”

Reševanje in optimizacija tehnoloških procesov pri izvedbi gradbenih projektov; Usposabljanje vodstvenega kadra podjetja na področju operativnega planiranja s primeri in usmeritvami za nadaljnje delo.

Znanstvene objave

Znanja in nepatentirane tehnologije

 • Informacijsko modeliranje gradbenih projektov (angl. Building Information Modeling – BIM);
 • Prostorsko skeniranje (angl. spatial scanning) – lasersko skeniranje, photogrametrija, RGB-D skeniranje;
 • Mešana resničnost (angl. Mixed Reality)

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.