Z novim tipom postrojenja za kogeneracijo do 230 % višji izkoristek energentov pri pridobivanju toplote

POUDAREK 

Nadzor porabe energije v Evropi in večja uporaba energije iz obnovljivih virov, skupaj z varčevanjem z energijo ter večja energetska učinkovitost, so pomemben del svežnja ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Toplovodne kotle in soproizvodnje (SPTE) uporabljamo za visokotemperaturno ogrevanje stavb in v industriji. Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije imajo skupni izkoristek približno 85% glede na nizko ogrevalno vrednost primarnega goriva in so brez subvencij ekonomsko nerentabilne.

S kombinacijo Mini SPTE, toplotne črpalke in akumulatorjev toplote doseže skupni izkoristek primarnega goriva do 186 %, pri čemer se približno 80 % toplote proizvede z izkoriščanjem nizkotemperaturnih obnovljivih virov toplote (podtalnica, geosonda, zrak) . Pri večjih SPTE, ki imajo večji električni izkoristek in se uporabljajo v industriji ter sistemih daljinskega ogrevanja, se lahko doseže izkoristek primarnega goriva tudi do 230 %, od tega se približno 125 % toplote proizvede iz obnovljivih virov toplote. Projekt je medvladna platforma za raziskave in razvoj Eureka prepoznala kot enega najboljših evropskih dosežkov na področju energetske učinkovitosti v zadnjih desetih letih.

Trenutno je v izvajanju inovativni demonstracijski projekt v podjetju VGP Drava Ptuj d.o.o. za potrebe visokotemperaturnega ogrevanja podjetja.

Projekt izvajajo: VGP DRAVA Ptuj d.o.o., PLISTOR, d.o.o. in GEOTECH d.o.o.. Zunanji izvajalec: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru.

Patentna zaščita: WO2017191505A1 in WO2017191505A4