SMART4ALL končni odprti razpis CTTE


Projekt SMART4ALL, ki ga financira H2020, krepi zmogljivosti med evropskimi deležniki z razvojem samozadostnih čezmejnih eksperimentov, ki prenašajo znanje in tehnologijo med akademskim svetom in industrijo.

Projekt je usmerjen na prilagojeno nizkoenergijsko računalništvo (CLEC) za kiberfizične sisteme (CPS) in internet stvari (IoT). Združuje niz edinstvenih značilnosti, ki povezujejo v skupni viziji različne kulture, politike, geografska območja in aplikacije domen. Konzorcij SMART4ALL vodi Univerza na Peloponezu (Grčija) in je sestavljen iz 25 partnerjev iz srednje, južne in vzhodne Evrope.

Osredotočeni eksperimenti prenosa tehnologije (angl. Focused Technology Transfer Experiments (FTTE))

FTTE so kratkoročni čezmejni eksperimenti med dvema različnima subjektoma (industrijskima ali akademskima) iz dveh različnih upravičenih držav, ki trajajo 9 mesecev.

Projekti se bodo osredotočali na eno od štirih opredeljenih vertikal:

 • Digitaliziran transport
 • Digitalizirano okolje
 • Digitalizirano kmetijstvo
 • Digitalizirano karkoli

S tem bo omogočena priložnost za oblikovanje sinergij, pospešitev produktno usmerjenih projektov, ponujene bodo smernice za uspešno komercializacijo.

Potek eksperimenta:

En partner (industrijski ali akademski) iz ene upravičene države prenese določeno novo tehnologijo strojne ali programske opreme v domeni prilagojenega nizkoenergijskega računalništva (CLEC) za kiberfizične sisteme (CPS) in internet stvari (IoT) izbranemu industrijskemu partnerju (MSP ali nekoliko večje podjetje) iz druge upravičene države (več).

Kdo se lahko prijavi?

Konzorcij mora predlagati čezmejne eksperimente SMART4ALL. Konzorcij vključuje naslednje vrste prijaviteljev:

 • univerze in druge akademske ustanove.
 • MSP in malo večja podjetja, kot so opredeljena v priporočilu EU 2003/361. Nekoliko večja podjetja so opredeljena kot organizacije s številom zaposlenih pod 500 zaposlenimi in prometom pod 100 milijonov EUR.

Predloge lahko predloži katera koli od zgoraj navedenih vrst subjektov, vendar je obvezno sodelovanje vsaj enega MSP/malo večjega podjetja, ki bi moralo imeti vodilno vlogo v čezmejnem eksperimentu. Vsi konzorciji morajo imeti vsaj en subjekt iz države Jugovzhodne Evrope.

Prednostne države:

Prednost bodo imeli konzorciji, ki vključujejo vsaj enega člana iz ene od držav Jugovzhodne Evrope ali Ukrajine, saj je eden od ciljev SMART4ALL podpirati digitalno preobrazbo v predvsem evropskih državah, ki so premalo zastopane v evropskih shemah financiranja, s pomočjo čezmejnih eksperimentov. Prednostne države so:

 • Albanija
 • Moldavija
 • Črna gora
 • Severna Makedonija
 • Romunija
 • Slovaška
 • Slovenija
 • Srbija
 • Bosna in Hercegovina
 • Bolgarija
 • Hrvaška
 • Madžarska
 • Kosovo
 • Ukrajina

Finančna podpora:

Partnerji FTTE bodo zaprosili za finančno podporo z oddajo enega skupnega predloga, ki bo opisoval FTTE in njegov tehnični načrt ter podrobno oceno stroškov, povezanih s FTTE.

Finančna podpora na FTTE: eksperimenti FTTE bodo podprti s pavšalnim zneskom do 80.000 EUR za osebje, potovanja in opremo, potrebno za izvedbo eksperimenta. Vsak partner FTTE lahko prejme največjo finančno podporo v višini 60.000 EUR.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.