SMART4ALL končni odprti razpis CTTE


Projekt SMART4ALL, ki ga financira H2020, krepi zmogljivosti med evropskimi deležniki z razvojem samozadostnih čezmejnih eksperimentov, ki prenašajo znanje in tehnologijo med akademskim svetom in industrijo.

Projekt je usmerjen na prilagojeno nizkoenergijsko računalništvo (CLEC) za kiberfizične sisteme (CPS) in internet stvari (IoT). Združuje niz edinstvenih značilnosti, ki povezujejo v skupni viziji različne kulture, politike, geografska območja in aplikacije domen. Konzorcij SMART4ALL vodi Univerza na Peloponezu (Grčija) in je sestavljen iz 25 partnerjev iz srednje, južne in vzhodne Evrope.

EKSPERIMENTI meddomenskega prenosa tehnologije (angl. Cross-Domain Technology Transfer Experiments (CTTE):

Z instrumentom financiranja eksperimentov meddomenskega prenosa tehnologije (CTTE), ki se osredotoča na eno od štirih opredeljenih vertikal (digitaliziran transport, digitalizirano kmetijstvo, digitalizirano okolje in digitalizirano karkoli), bo dana možnost za oblikovanje sinergij, pospešitev proizvodno usmerjenih projektov in za smernice k uspešni komercializaciji.

Trajanje bo kratkoročno (6–9 mesecev) in bo sestavljeno iz čezmejnih eksperimentov aplikacije Pathfinder (PAE) med 3 različnimi subjekti iz vsaj dveh različnih upravičenih držav.

Za ta odprti razpis CTTE en ponudnik akademske/industrijske tehnologije prenese novo tehnologijo na enega partnerja za sprejem industrijske tehnologije kot zgodnjega uporabnika, nato pa en partner za industrijsko proizvodnjo razširi vrednostno verigo. Partnerji se prijavijo skupaj kot konzorcij s preprosto prijavnico (več).

Kdo se lahko prijavi?

Čezmejne eksperimente SMART4ALL mora predlagati konzorcij, ki vključuje naslednje vrste prijaviteljev:

 • Univerze in druge akademske ustanove.
 • MSP in malo večja podjetja, kot so opredeljena v priporočilu EU 2003/361 (več).

Predloge lahko prijavi katera koli od zgoraj omenjenih vrst subjektov, vendar je sodelovanje vsaj dveh MSP/malo večjih podjetij obvezno in bi moralo biti vodilo čezmejnega eksperimenta.

Prednostne države:

 • Albanija
 • Moldavija
 • Črna gora
 • Severna Makedonija
 • Romunija
 • Slovaška
 • Slovenija
 • Srbija
 • Bosna in Hercegovina
 • Bolgarija
 • Hrvaška
 • Madžarska
 • Kosovo
 • Ukrajina

Finančna podpora:

Partnerji CTTE bodo za finančno podporo zaprosili tako, da bodo predložili en skupen predlog, ki bo opisoval CTTE in njegov tehnični načrt ter podrobno oceno stroškov, povezanih s CTTE.

Finančna podpora na CTTE: eksperimenti CTTE bodo podprti s pavšalnim zneskom do 80.000 EUR za osebje, potovanja in opremo, potrebno za izvedbo eksperimenta. Vsak partner CTTE lahko prejme finančno podporo največ 60.000 EUR.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.