SMART4ALL – FTTE

SMART4ALL je projekt, ki ga financira H2020 in krepi zmogljivost evropskih zainteresiranih strani z razvojem samostojnih čezmejnih eksperimentov, ki prenašajo znanje in tehnologijo med akademsko sfero in industrijo. Namenjen je prilagojenemu nizkoenergijskemu računalništvu (CLEC) za kiberfizične sisteme (CPS) in Internet stvari (IoT) ter združuje nabor edinstvenih značilnosti, ki v skupni viziji združujejo različne kulture, različne politike, različna geografska območja in različna domenska področja.

FTTE so kratkoročni (6–9 mesecev) čezmejni poskusi med dvema različnima subjektoma (industrijskim ali akademskim) iz dveh različnih upravičenih držav. Projekti se bodo osredotočili na eno od štirih naslednjih opredeljenih vertikal in bodo dali priložnost za oblikovanje sinergij, pospeševanje v izdelke usmerjenih projektov in ponujanje smernic za uspešno trženje.

  • Digitaliziran prevoz
  • Digitalizirano okolje
  • Digitalizirano kmetijstvo
  • Digitalizirano karkoli

En partner (industrijski ali akademski) iz ene države upravičenke prenese določeno novo strojno ali programsko tehnologijo na področju prilagojenega nizkoenergijskega računalništva (CLEC) za kiber-fizične sisteme (CPS) in Internet stvari (IoT) prejemniku – industrijskemu partnerju (MSP ali nekoliko večje podjetje) iz druge upravičene države.

Čezmejne eksperimente SMART4ALL mora predlagati konzorcij, ki vključuje naslednje vrste prosilcev:

  • Univerze in druge akademske ustanove.
  • MSP in nekoliko večja podjetja, kot so opredeljena v priporočilu EU 2003/361. Nekoliko večja podjetja so opredeljena kot organizacije s številom zaposlenih pod 500 zaposlenimi in prihodkom pod 100 milijonov EUR.ž
  • Sistemski integratorji in / ali ponudniki tehnologije, to je katera koli organizacija, specializirana za prenos tehnologije ali sistemsko integracijo, ki ustreza potrebam končnih uporabnikov, pod pogojem, da jih je mogoče razvrstiti v eno od prejšnjih dveh vrst upravičencev.

Predloge lahko predloži katera koli od zgoraj omenjenih vrst subjektov, vendar je sodelovanje vsaj enega MSP / nekoliko večjega podjetja obvezno in bi moralo biti vodilo čezmejnega eksperimenta.

Prednostne države

Ker je eden od ciljev SMART4ALL podpirati digitalno preobrazbo v pretežno evropskih državah, ki so v evropskih shemah financiranja premalo zastopane, bodo s čezmejnimi eksperimenti prednostno obravnavani konzorciji, ki vključujejo vsaj enega člana iz ene od držav JVE: Albanija,
Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Kosovo.

Partnerji FTTE bodo zaprosili za finančno podporo s predložitvijo enega skupnega predloga, ki opisuje FTTE in njegov tehnični načrt ter podrobno oceno stroškov, povezanih z FTTE. Eksperimenti FTTE bodo podprti s pavšalnim zneskom do 80.000 EUR za kritje osebja, potovanj in opreme, potrebne za izvedbo eksperimenta. Vsak partner FTTE lahko prejme največ 60.000 EUR finančne podpore.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.