Razpis za LIFE program za leto 2021

Evropska komisija je objavila razpis za program LIFE za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo.

Razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, zato priporočamo vsem potencialnim prijaviteljem, da ga natančno preberete. Več o tem si lahko preberete na povezavi. Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA in na portalu »Funding & tender opportunities«.

Glede na to, da so razpisi objavljeni na spremenjeni spletni strani, opozarjamo, da je možnost manjših popravkov/sprememb, zato prosimo, da prijavitelji redno spremljate in pregledujete razpise ter dokumentacijo na zgoraj omenjenih spletnih straneh. Prav tako predlagamo, da se prijavitelji, ki nameravate v letošnjem letu prijaviti projekt, po pomoč obrnete na nacionalne kontaktne točke za LIFE program v Sloveniji ali pišete na elektronski naslov life.mop@gov.si.

SAVE THE DATE

V sredo, 8. septembra in četrtek, 9. septembra CINEA organizira Info dneva, kjer bo predstavljen razpis ter podane praktične informacije. Več o tem si lahko preberete na povezavi.

Program LIFE, ki se je začel leta 1992, je edini instrument financiranja na ravni EU, ki je posvečen izključno okoljskim in podnebnim ciljem. Splošni cilj programa LIFE za obdobje 2021–2027 je prispevati k premiku na čisto, krožno, energijsko učinkovito in podnebno nevtralno gospodarstvo, ki bo odporno proti podnebnim spremembam, med drugim s prehodom na čisto energijo, varovati in izboljšati kakovost okolja ter zaustaviti in preobrniti trend izgube biotske raznovrstnosti. Iz programa LIFE je bilo do sedaj sofinanciranih več kot 5000 projektov.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.