Razpis za Jezikovni podatkovni prostor (Language Data Space)


V okviru delovnega programa DIGITAL 2021–2022 je objavljen razpis za “skupni evropski jezikovni podatkovni prostor (LDS)”. Z LDS bodo udeleženci imeli priložnost, da monetizirajo svoje jezikovne vire – naj gre za podatke, orodja, storitve ali modele – s ponudbo enotne platforme, kjer lahko aktivno izmenjujejo jezikovne podatke ob polnem spoštovanju vrednot EU in skladnosti s pravili EU (npr. varstvo podatkov, zakonodaja o varstvu potrošnikov in konkurenčno pravo itd.). Tako bodo na voljo potrebni podatki, tako v smislu kakovosti kot količine, za podporo ustvarjanju in uvajanju velikih jezikovnih modelov in drugih storitev jezikovne tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci, za vrsto podjetij.

LDS bo del medsebojno povezanega in konkurenčnega evropskega podatkovnega gospodarstva, ki bo podpiralo vrednotenje in ponovno uporabo jezikovnih virov znotraj ekosistema evropskih podatkovnih prostorov.

Naloge projekta vključujejo:

  1. opredelitev in izvajanje mehanizmov upravljanja LDS;
  2. razvoj in uvedba svoje referenčne arhitekture v skladu s tehničnim okvirom evropskih podatkovnih prostorov (European Data Spaces Technical Framework) in s pomočjo Centra za podporo podatkovnim prostorom (Data Spaces Support Centre – DSSC), hkrati pa spodbuda standardizacije, primerjalne analize, interoperabilnosti in ustvarjanja vrednosti;
  3. promocija LDS potencialnim skupinam zainteresiranih strani za ozaveščanje in zbiranje dragocenih povratnih informacij;
  4. usklajevanje in nadziranje LDS v času trajanja projekta ter izboljšanje postopne uporabe in sprejemanja LDS in iz njega izpeljanih na tehnologiji temelječih storitev med evropskimi akterji LDS, tako iz zasebnega kot javnega sektorja.

Rok za oddajo je četrtek, 15. september 2022, ob 16.00 CEST.

Zainteresirani ponudniki so vabljeni, da oddajo ponudbo prek elektronskega sistema za oddajo (e-Submission), ki je na voljo na spletni strani TED e-Tendering.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.