Razpis EIT RawMaterials KAVA 8 na področju izobraževanja, inovacij in ustvarjanja podjetij

EIT RawMaterials vključuje več kot 120 temeljnih partnerjev iz vodilnih podjetij, univerz in raziskovalnih inštitutov ter dodatnih 190 projektnih partnerjev, ki sodelujejo pri posebnih nalogah v okviru projektnih dejavnosti.

Svoje partnerje spodbuja k ustvarjanju novih projektnih predlog, ki bodo bodo v prihodnosti odločno vplivale na evropsko industrijsko konkurenčnost, inovacijsko zmogljivost in človeški kapital. Študente in podjetnike hkrati spodbuja, da prispevajo k ciljem Evropskega zelenega dogovora ter razvoju krožnega gospodarstva.

V okviru razpisa se zbirajo predlogi dejavnosti na področju izobraževanja, inovacij in ustvarjanja podjetij.

Na področju izboljšanja zmogljivosti podjetji mora predlog obravnavati vsaj eno od naslednjih tem:

  • Surovine in krožne družbe,
  • Trajnostni materiali za prihodnost mobilnosti,
  • Trajnostno odkrivanje in oblikovanje materialov.

Pri predlogah na področju visokošolskega izobraževanja je poudarek na izobrazbi z oznako EIT, zlasti na magistrskih študijskih programih. Predlogi na področju vseživljenjskega učenja morajo biti oblikovni skladno s stopnjo povpraševanja za določeno vrsto znanja na trgu.

Za dejavnosti regionalnih inovacijskih shem bodo veljali zgoraj navedeni pogoji, partnerji pa bodo lahko v predloge vključili dejavnosti osredotočene na krepitev zmogljivosti regionalnih inovacijskih sposobnosti.

Razpis KAVA 8 bo imel dvostopenjski postopek ocenjevanja predlogov, ki v prvi fazi od organizacij zahteva predložitev osnutka in končni predloga v drugi fazi. Le predlogi, ki bodo izpolnili vse zahteve v prvi fazi ocenjevanja, bodo upoštevani v druge faze vrednotenja.

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.