Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«


Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Predmet razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije ter izvedbe demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane inovativne, digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.

Namen javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo konzorciji mestnih občin (min. 4 občine), je pospešitev digitalnega preoblikovanja občin z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitev dolgoročnih partnerstev deležnikov ter vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Vsebinska področja

  • Upravljanje z viri in infrastrukturo,
  • Skrb za okolje,
  • Zdravo in aktivno življenje,
  • Mobilnost, logistika in transport,
  • Kultura, šport in turizem,
  • Varnost in zaščita

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do 8.000.000,00 EUR, od tega je 3.758.400,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kar predstavlja 46,98 % vseh sredstev

Merila za ocenjevanje

  • Kakovost
  • Ustreznost konzorcija
  • Izvedljivost
  • Družbeni vpliv

Potrebujete pomoč pri prijavi?

Izpolnite obrazec in pomagali vam bomo.