red. prof. dr. Andrej Škraba

Raziskovalec, Visokošolski učitelj
 • Šifra raziskovalca
 • 15694

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

 • Razvoj prototipov s področja avtonomnih vozil (delujoč prototip govorno upravljanega invalidskega vozička) ter merjenja fizioloških podatkov.
 • Razvoj zveznih, dogodkovnih in agentnih modelov (digitalnih dvojčkov) za reševanje organizacijskih, poslovnih in tehničnih izzivov.

 

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

Uvod v internet stvari in kiberfizične sisteme

 • Cilji usposabljanja: udeleženci bodo znali razviti delujoče rešitve s področja interneta stvari in kiberfizičnih sistemov na tehnologijah Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 in ESP32 v povezavi z oblačnimi storitvami. Pri tem bo uporabljen programski jezik JavaScript in tehnologija node.js. Udeleženci bodo razumeli koncept kibernetskega sistema v okviru interneta stvari ter kiberfizičnih sistemov.
 • Vsebina:
  – Node.js na operacijskem sistemu Linux in ARM strojni opremi
  – Arduino mikrokontroler in Firmata, modula ESP8266, ESP32
  – Programski jezik javaScript / ECMA Script
  – Interakcija s strojno opremo preko mehanizma zahtevek/odgovor
  – Interakcija s strojno opremo preko spletnega vtičnika
  – Objektno orientirani razvoj interaktivnih grafov za prikazovanje podatkov v realnem času
  – Opis kontrole pozicije enosmernega motorja
  – Razvoj kontrolnih sistemov v okolju interneta stvari, uporaba oblačnih tehnologij
 • Trajanje: 5 dni
 • Komu je namenjeno izobraževanje: Informatikom, programerjem, R&D specialisti
 • Izvajalec: Fakulteta za organizacijske vede, Laboratorij za kibernetiko in sisteme za podporo odločanju
 • Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Škraba.
 • Več informacij o vsebini:
  https://sites.google.com/view/cps-iot-sibsust-2019
  https://sites.google.com/view/internetstvariumfov2019

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

Univerzitetni rehabilitacijskih inštitut Republike Slovenije – Soča

Uspešni projekti s podjetji

Univerzitetni rehabilitacijskih inštitut Republike Slovenije – Soča

Opis problema: Reševanje problematike upravljanja invalidskega vozička za tetraplegike

Rešitev: prototip govorno upravljanega invalidskega vozička

Spletna stran: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141933115001581

Znanstvene objave

Znanja in nepatentirane tehnologije

 • Govorno upravljani invalidski voziček
 • Skupinsko merjenje fizioloških parametrov
 • Kit za preučevanje interneta stvari ter kiberfizičnih sistemov

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.