red. prof. dr. Aleš Holobar

Visokošolski učitelj
  • Šifra raziskovalca
  • 21301

RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

Svetovanje in raziskave na področju interakcije mišice-stroj in možgani-stroj.

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

Izobraževanje na področju vmesnikov mišice-stroj in možgani-stroj
  • Cilji usposabljanja: Po usposabljanju bodo udeleženci znali: ovrednotiti napredne vmesnike mišice-stroj, možgani-stroj; ovrednotiti potencial in uporabnost vmesnikov mišice-stroj in možgani-stroj; zasnovati računalniško podprte postopke predobdelave biomedicinskih signalov; uporabiti in ovrednoti algoritme za ločitev izvorov in klasifikacijo biomedicinskih signalov.
  • Vsebina: V usposabljanju bomo pregledali stanje tehnike na področju napredne komunikacije človek-stroj. Seznanili se bomo s postopki za neinvazivnih zajem in interpretacijo ukazov oziroma živčnih kod, s katerimi centralni živčni sistem nadzira delovanje skeletnih mišic. Spoznali bomo računalniške postopke za predobdelavo, razcep in  klasifikacijo neinvazivno posnetih električnih aktivnosti mišic. Pregledali bomo možne aplikacije na področju nevroznanosti, rehabilitacije, nevrologije, ergonomije, športa, rekreacije in zabavne elektronike.
  • Komu je namenjeno izobraževanje: Izobraževanje je namenjeno tehnikom, načrtovalcem, razvijalcem in specialistom na področjih nevroznanosti, rehabilitacije, nevrologije, ergonomije, športa, rekreacije in zabavne elektronike.
  • Trajanje: 3 dnevi (24 pedagoških ur).
  • Izvajalec: UM FERI, Inštitut za računalništvo, Laboratorij za sistemsko programsko opremo.
  • Predavatelji: red. prof. dr. Aleš Holobar in sodelavci  Laboratorija za sistemsko programsko opremo UM FERI.

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

  • OttoBock (Nemčija),
  • Ossur (Islandija)

Ostali aktualni projekti

Znanstvene objave

Patenti in patentne objave

HOLOBAR, Aleš. Postopek in naprava za dekompozicijo sestavljenih mišičnih akcijskih potencialov : patentna prijava P-201900252, z dne 19. 12. 2019

HOLOBAR, Aleš, KRANJEC, Jernej. Računalniška naprava za neposredno ocenjevanje vzorcev vzbujanja skeletnih mišic in elektromiogramov : patentna prijava P-201900026, z dne 7. 2. 2019

Znanja in nepatentirane tehnologije

Ocenjevanje električnih aktivnosti skeletnih mišic in korteksa v interakciji človek-stroj

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.