RRI storitve, ki jih ponuja podjetjem

Strokovna podpora in svetovanje pri uvajanju naprednih podatkovnih tehnologij.

Zagotavljanje prilagojenih enodnevnih ali večdnevnih delavnic / usposabljanj na temo naprednih podatkovnih tehnologij ter tehnologije veriženja blokov.

Izobraževanja, ki jih ponuja podjetjem

Napredne podatkovne tehnologije (Nosql, porazdeljene podatkovne shrambe)

 • Cilji usposabljanja: Po usposabljanju bodo udeleženci razumeli napredne podatkovne tehnologije, posebnosti njihovih struktur (grafi, dokumenti, ključ-vrednosti itd.).
  Razumeli bodo tipe različnih naprednih podatkovnih baz (dokumentne, graf, ključ-vrednostne in široko-stolpčne), njihove omejitve in primernost uporabe.
  Omogoči se boljši vpogled in lažje odločanje o izbiri in uporabi posameznih naprednih podatkovnih baz ter načrtovanje arhitektur informacijskih rešitev, ki vključujejo omenjene napredne podatkovne baze.
  Udeleženci bodo znali uporabljati ogrodja in orodja za razvoj IKT rešitev temelječih na naprednih podatkovnih tehnologijah.
  Znali bodo izvajati ukazne in povpraševalne jezike za najbolj razširjene SUPB-je posameznih tipov naprednih podatkovnih baz.
 • Vsebina: Udeleženci bodo razumeli napredne podatkovne tehnologije, posebnosti njihovih struktur (grafi, dokumenti, ključ-vrednosti itd.). Razumeli bodo tipe različnih naprednih podatkovnih baz (dokumentne, graf, ključ-vrednostne in široko-stolpčne), njihove omejitve in primernost uporabe. Omogoči se boljši vpogled in lažje odločanje o izbiri in uporabi posameznih naprednih podatkovnih baz ter načrtovanje arhitektur informacijskih rešitev, ki vključujejo omenjene napredne podatkovne baze. Znali bodo uporabljati ogrodja in orodja za razvoj IKT rešitev temelječih na naprednih podatkovnih tehnologijah. Znali bodo izvajati ukazne in povpraševalne jezike za najbolj razširjene SUPB-je posameznih tipov naprednih podatkovnih baz.
 • Trajanje: 16 ur (2 dni)
 • Komu je namenjeno izobraževanje: Izobraževanje je namenjeno arhitektom sodobnih informacijskih rešitev, razvijalcem, vodjem informatike in razvoja ter vodjem inovacij, odgovornim za digitalno preobrazbo, podatkovnim arhitektom, CDO, podatkovnim skrbnikom, podatkovnim analitikom in podatkovnim inženirjem
 • Izvajalec: UM FERI
 • Predavatelji: doc. dr. Aida Kamišalić Latifić, doc. dr. Muhamed Turkanović

Pretekla sodelovanja s podjetji na področju digitalizacije

 • ECTA
 • MedicoApps
 • EUPolis

Uspešni projekti s podjetji

MedicoApps

Implementacija sistema za inteligentno zaznavanje stresa na podlagi senzorjev v pametni uri.

Ostali aktualni projekti

Znanstvene objave

Patenti in patentne objave

TURKANOVIĆ, Muhamed, KEŽMAH, Boštjan, PODGORELEC, Blaž, KAMIŠALIĆ, Aida, HERIČKO, Marjana, HERIČKO, Marjan. Method and device for the storing, inspection control and retrieval of data from a permanently immutable, distributed and decentralized storage : EP19177499.1 (A), 2019-06-11. [S. l.]: Europäisches Patentamt, 2019. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22518294]

TURKANOVIĆ, Muhamed, KEŽMAH, Boštjan, PODGORELEC, Blaž, KAMIŠALIĆ, Aida, HERIČKO, Marjana, HERIČKO, Marjan. Metoda in naprava za shranjevanje, nadzor nad vpogledom in pridobitev podatkov iz trajno nespremenljive porazdeljene in decentralizirane shrambe : patentna prijava P-201900098, z dne 22. 5. 2019. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2019. 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22475286]

Vas zanima sodelovanje?

Izpolnite obrazec in povezali vas bomo.