WIBRANT – Integrirana pametna opornica za spremljanje rehabilitacije in diagnosticiranje motenj v mišičnih funkcijah

Sodelujoče organizacije

  • Skylabs d.o.o. (SI),
  • Inova IT d.o.o. (SI),
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) (SI),
  • Medicinska Fakulteta, Inštitut za športno medicino (UM MF) (SI).

Opis problema

Staranje prebivalstva predstavlja enega največji socialnoekonomskih izzivov Evrope, ki pomembno vpliva na nacionalne sisteme zdravstva in oskrbe. Neizogiben upad mišične moči in funkcionalnosti pri starejših kot posledica različnih mišičnih motenj, lokomotornih (gibalnih) postoperativnih stanj in degenerativnih bolezni lokomotornega sistema, tako ne predstavlja zgolj resnega kliničnega izziva, ampak ustvarja tudi številne socialnoekonomske vplive.

Opis rešitve

Projekt WIBRANT je usmerjen v razvoj inovativne nosljive tehnologije v obliki pametne fleksibilne opornice, ki bo zagotavljala izboljšano realno-časovno in neinvazivno telediagnostiko ter telerehabilitacijo mišičnih motenj v podporo aktivnega staranja.

To bomo dosegli z:

  • Integracijo centralne procesne enote in senzorskih tehnologij, certificiranih za delovanje v vesolju, v novo generacijo pametnih fleksibilnih materialov z namenom spremlja mišičnih funkcij zunaj laboratorijskega okolja.
  • Razvojem podporne podatkovne analitične platforme, ki bo zagotavljala zlivanje zajetih senzorskih tokov z informacijami o okolici oddaljenega pacienta ter tako omočila poglobljen pogled v vzročno-posledična razmerja za izboljšano diagnostiko.