iSolfeggio – Mobilno in interaktivno učenje Nauka o glasbi s pomočjo nadgrajene resničnosti

Opis problema

Nauk o glasbi (Solfeggio) z glasbenimi dejavnostmi na vseh nivojih izobraževanja spodbuja razvoj glasbenega posluha, sposobnosti in znanj. Učenci imajo danes na voljo samo klasične tiskane učbenike, ki jim le delno omogočajo uvajanje v razumevanje glasbenega zapisa. Klasično poučevanje poteka tako, da učitelj pred učenci zaigra na inštrument in jih posluša. V Sloveniji in tudi v Evropi, še niso razširjene računalniško podprte aplikacije za usvajanje razumevanja glasbenega zapisa.

Opis rešitve

V tem projektu s študenti iz različnih učnih programov (računalništvo, medijske komunikacije in glasbena pedagogika) oblikujemo inovativni in interaktivni sistem za učenje Solfeggia, ki bi omogočal učencem, da bi kamere na mobilnih napravah, kot so pametni telefon ali tablica, usmerili na tiskani notni zapis in bi si tako notni zapis predvajali s pomočjo nadgrajene resničnosti (angl. Augmented Reality).