Smart production – Smart production and service solutions

Sodelujoče organizacije

  • Pomurski tehnološki park (vodilni partner)
  • Univerza v Mariboru
  • Slovenski institut za kakovost in meroslovje
  • CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH
  • Evolaris next level GmbH
  • Forschung Burgenland GmbH
  • Fachhochschule Kärnten, gemeinnützige Privatstiftung

Opis problema

Skupen izziv projekta je usmerjen v povečanje teritorialne konkurenčnosti predelovalne industrije, ki je glavni generator R & R aktivnosti, inovativnosti, rasti in zaposlovanja.

Podjetja se vsakodnevno srečujejo s povečanim pritiskom iz cenovno ugodnih gospodarstev na eni strani in z visoko inovativnimi ter razvitimi dobavnimi verigami v konkurenčno razvitejših gospodarstvih na drugi strani.

Opis rešitve

Splošni cilj projekta je tako usmerjen v širitev baze inovativno naravnanih proizvodno usmerjenih MSP v programskem območju na področju skupnih tehnoloških specializacij skladnih z usmeritvijo strategije pametne specializacije, predvsem na področju delovanja »pametnih tovarn«.

Inovativnost projekta se odraža v skupnem načinu reševanja izzivov. Z interdisciplinarnim pristopom bo regionalno sodelovanje in medsektorsko povezovanje povečalo inovacijsko sposobnost in stopnjo konkurenčnosti teh podjetij na globalnem tržišču.