Slovenščina na dlani

Sodelujoče institucije

  • Filozofska fakulteta (UM)
  • Pedagoška fakulteta (UM)
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM)

Opis projekt

Projekt Slovenščina na dlani je namenjen izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Izvajati se je začel avgusta 2017. Sofinancirata ga Ministrstvo za kulturo RS in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvajamo pa ga na Univerzi v Mariboru v sodelovanju Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Trajal bo do konca septembra 2021.

Cilj projekta

Namen projekta je izdelati inovativno interaktivno učno e-okolje, namenjeno bogatitvi pouka slovenskega jezika. Z uporabo najsodobnejših jezikovnih tehnologij skušamo preseči omejitve obstoječih e-okolij za slovenščino, tako da ne gre več samo za prenos zasnove delovnega zvezka v elektronsko obliko, ampak za e-okolje, ki:

  • je visoko avtomatizirano in za določene sklope omogoča skoraj neomejeno število primerov za posamezne vaje,
  • se samodejno prilagaja potrebam vsakega posameznega uporabnika,
  • je interaktivno, saj uporabniku samodejno sproti daje informacije o njegovi uspešnosti in ga samodejno usmerja med nalogami,
  • izkorišča igričarski element računalniškega okolja za motivacijo.

Osrednja ciljna skupina so osnovnošolci od šestega razreda in srednješolci – torej uporabniki, ki so sposobni tvorjenja daljših besedil, a s primanjkljaji v jezikovnem izražanju in razumevanju zlasti neumetnostnih besedil. Prav na te primanjkljaje v jezikovnem izražanju in razumevanju besedil smo usmerjeni v  učnem e-okolju Slovenščina na dlani.