RI-SI -CLARIN – Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora

Sodelujoče organizacije

  • Institut Jožef Stefan
  •  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru,
  • Univerza v Ljubljani

Opis projekta

Cilj evropske infrastrukture CLARIN je spodbujanje raziskovalne dejavnosti na področju humanističnih in družbenih ved. Ta vizija se uresničuje z gradnjo in delovanjem raziskovalne infrastrukture v skupni uporabi, ki raziskovalnim skupnostim zagotavlja jezikovne vire, tehnologije in strokovno znanje.

V okviru projekta RI-SI Clarin je obstoječa raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI nadgrajena in dopolnjena z novimi visokotehnološkimi komponentami, kot so diskovna polja, strežniki, GPU-gruča.

Cilji že izvedenih in še načrtovanih nabav so med drugim:

  • zagotoviti nadaljnje delovanje tehničnih storitev infrastrukture CLARIN.SI,
  • omogočiti hranjenje velikih multimodalnih jezikovnih podatkov,
  • omogočiti, da CLARIN.SI sledi paradigmi »velepodatkov« (angl. big data),
  • omogočiti, da CLARIN.SI ponuja javno dostopne spletne storitve za obdelavo velikih količin slovenskih besedil,
  • vzpostaviti namensko gručo računalnikov s pospeševalniki GPGPU za potrebe globokega učenja.