RECOAUD – Environmental management in Russian companies – retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate decision-making

Sodelujoče organizacije

  • Technical University Dresden, Nemčija
  • University of Maribor, Slovenija
  • Czestochowa University of Technology, Poljska
  • University of Zilina, Slovaša
  • Samara State Transport University, Rusija
  • Tyumen State Oil and Gas University, Russia
  • Ural State University of Railway Transport, Russia
  • Omsk State Transport University, Russia

Opis problema

V času stalnih podnebnih sprememb je za podjetja ključnega pomena, da ob ustvarjanju strategij upoštevajo okoljsko upravljanje in revizijo. Kljub temu, da ruska izobraževanja in študiji ekologije na univerzitetni ravni obravnavajo okoljsko problematiko, so le-ta pogosto precej splošna ali pa premočno omejujejo na določene panoge. Ob tem na ruskih partnerskih univerzah ni posebnih programov vseživljenjskega učenja, ki bi bila namenjeno menedžerjem, ki so odgovorni znotraj svojih organizacij odgovorni za korporativno upravljanje okolja, ter bi jih usposobilia za izvajanje ekorevizije in prilagajanja podjetja podnebnim spremembam.

Opis rešitve

Dolgoročni cilj RECOAUD-a je razvoj in uvedba programa vseživljenjskega učenja (prekvalifikacije) in nadaljnjega izobraževanja s poudarkom na eko-reviziji in uspravljanju z okoljem, ki se bo poučeval na ruskih partnerskih univerzah.