PERSIST – Patients-centered SurvivorShIp care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies

Sodelujoče organizacije

 • Fundacion centro tecnoloxico de telecomunicacions Galicia (ES),
 • Servizo Galego de saude (ES),
 • IT Corporate solutions Spain SL (ES),
 • Univerza v Mariboru (SI),
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (SI),
 • Univerzitetni klinični center Maribor (SI),
 • Haute ecole specialisee de Suisse Occidentale (CH),
 • Latvijas Universitate (LV),
 • Cyberethics Lab SRLS (IT),
 • Centre Hospitalier universitarie de Liege (BE),
 • Symptoma GMBH (AT),
 • RUBYNANOMED, UNIPESSOAL LDA (PT),
 • National Patients Organisations (BG)

Opis projekta

Projekt PERSIST je odobren v okviru razpisa Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment (SC1-DTH-01-2019). Osredotoča se na težave, s katerimi se soočajo bolniki, ki preživijo raka dojke in debelega črevesa. V ta namen bodo strokovnjaki razvili inovativni ekosistem, ki bo temeljil na tehnologijah umetne inteligence in velikih podatkih za podporo pri odločanju zdravnikov, ki bo prispeval k optimalnim odločitvam pri zdravljenju.

Celotni sistem bo na eni strani vključeval komponento za podporo kliničnih odločitev. Le ta bo temeljila na novih modelih analiz zdravstvenih podatkov. Na drugi strani pa, komponento za oddaljeno in personalizirano spremljanje posameznega pacienta (t.i. mHealth sistem).

V sklopu projekta bodo partnerji razvili še platformo masovnih podatkov, ki bo združila oba komponenti in ju povezovala z digitalnimi zapisi o pacientih (t.i. Electronic Health Records (EHRs)), ki se uporabljajo v bolnišnicah.