MOTZART – Učinkovitejši elektromotorji z razvojem ekspertnega sistema in novih tehnologij

Industrijski partner:

  • Hidria d.o.o.,
  • Kolektor Group d.o.o.

Opis problema: Podjetji želita ustvariti enotno podatkovno bazo, ki bo osnova za razvoj inovativnega ekspertnega sistema za virtualni razvoj.

Opis rešitve: Kot globalno uveljavljena dobavitelja avtomobilski industriji bosta cilje, ki podpirajo domeno MOBILNOST s fokusnim področjem Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije dosegla z novimi vlaganji v potrebno razvojno opremo in nove zaposlitve, ter s projektnim timskim delom vseh vključenih partnerjev, od katerih vsak prinaša v projekt svoje znanje in kompetence.

Na svojih nišnih področjih bosta z nadaljnjo industrializacijo tehnologij in izdelkov še utrdila svoje globalno pozicioniranje na trgu električnih vozil.

Rezultat projekta bo prenos znanj med partnerji, krepitev kompetenc, večja učinkovitosti razvojnih procesov, višja kakovost izdelkov, krajši razvojni cikli, testiranja in optimizacije in posledično večja profitabilnost ter konkurenčnost partnerjev.

Z odprtim ekspertnim sistemom, potrjenim z razvojem novih tehnologij in izdelkov v okviru projekta MOTZART bodo tudi ostala slovenska podjetja pridobila orodje za kompetenčno rast, raziskovalne organizacije razvojno orodje za raziskovalno delo in vzgojo novih kadrov in Slovenija umestitev med najkonkurenčnejše države na področju komponent električnih vozil.