MARDS – Reforma doktorskega študija v Črni gori in Albaniji – paradigma dobre prakse

Sodelujoče organizacije

 • University of Montenegro (koordinator) (ME)
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, (UM FERI) (SI),
 • University of Vienna (A),
 • University of Zagreb (HR),
 • University of Banska Bistrica (SK),
 • Association of professionals in doctoral education,
 • University of Donja Gorica (ME),
 • Ministry of education of Montenegro (ME),
 • Ministry of Science of Montenegro (ME),
 • Montenegrin Chamber of Commerce (ME),
 • University of Schroder “Luigj Gurakuqi” (ALB),
 • Technical University of Tirana (ALB),
 • Vlore University (ALB),
 • University Metropoliten Tirana (ALB),
 • Ministry of sport and education of Albania (ALB).

Opis projekta

Projekt MARDS se osredotoča na enega najbolj perečih problemov v črnogorskem in albanskem izobraževalnem sistemu, doktorski študij. Glavni cilj projekta je obnova le-teh v skladu s salzburškimi načeli in vzpostaviti trajnostne in sodobne pilotne skupne doktorske šole (ang. Pilot Joint Doctoral Schools) med dvema prijateljskima sosednjima državama, ki bodo služile kot primer “dobre prakse” za regijo zahodnega Balkana.

V okviru projekta MARDS se bodo uresničevali sledeči cilji:

 • Ponovno preučevanje obstoječih nacionalne politike in standardov za doktorski študij v dveh državah in njihovo združljivost s praksami EU,
 • Razvoj in priprava predlogov novih modelov doktorskega študija v dveh državah, ki bo temeljil na že pridobljenih izkušnjah iz preteklih desetletij ter trenutnih in bodočih potrebah držav,
 • Predlagati trajnostno metodo financiranja doktorskega študija v dveh državah na nacionalni ravni,
 • Ustanovitev dveh skupnih doktorskih šol – “Naravoslovje in tehnologija za trajnostni razvoj” s sedežem v Črni gori (Podgorica ) in „Gospodarstvo in turizem za trajnostni razvoj” s sedežem v Albaniji (Shkoder), ki bost služila kot vzorna primera čezmejnih doktorskih programov.
 • Vzpostavitev trajnostnega sodelovanja s partnerji iz EU in ustanovitev doktorske šolez namenom ohranitve razvitih standardov.