Izdelava modela za prikaz delovanja APS sistema na testnih podatkih obravnavanega podjetja

Sodelujoče organizacije

  • INEA – Informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o.,
  • Gospodarska zbornica Slovenije,
  • Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
  • Monting SK d.o.o.

Opis

V projektu se je ukvarjalo s prehodom poljubnega podjetja od ročnega/klasičnega planiranja ter terminiranja na uporabo naprednega sistema planiranja (APS) in njegove računalniške podpore. Sodobna organizacija dela v gospodarskih družbah zahteva čim krajše pretočne čase ob čim manjših zalogah, čim večji prilagodljivosti zahtevam kupcev ter učinkovito usklajevanje aktivnosti razpršenih virov.

Podjetje INEA je podjetje z ekipo svetovalcev in specialistov za orodje Preactor, ki nudi vrhunske storitve in uvedbo enega najbolj celovitih sistemov za podporo terminiranju v proizvodnih podjetjih. S projektom se je ustvarilo podlage za lažje odločanje podjetij glede nakupa, implementacije in eksploatacije APS.