ION – Integracija navigacije v zunanjem okolju in zaprtih prostorih

Sodelujoče organizacije:

  • Astron d.o.o.,
  • Univerza v Mariboru,
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI), Univerza v Mariboru,
  • Fakulteta za gradbeništvo, promet in arhitekturo(UM FGPA)

Prednostno področje SPS:

  • Pametna mesta in skupnosti

Opis problema

Rast prebivalstva v urbanih okoljih postavlja nove izzive mobilnosti znotraj mest. To ima še posebej negativen vpliv na najbolj ranljive skupine prebivalcev, ki se zaradi svojih motenj v mobilnosti dnevno srečujejo z nedostopnimi mesnimi storitvami, produkti in okolji. Medtem ko je dostopnost med glavnimi prioritetami tako Evropske strategije o invalidnosti 2010-2020 ter strategije trajnostnega urbanističnega razvoja Združenih Narodov, postaja uvajanje pomožnih sistemov eden od ključnih vidikov pametnih mest.

Opis rešitve

Cilj projekta ION (2018-2021) je razvoj personaliziranega navigacijskega sistema nove generacije, ki bo združeval storitev usmerjanja zunaj in znotraj stavb ter bo posebej prilagojen potrebam posameznikov z motnjami v mobilnosti. To bomo dosegli z razvojem:

  • programske opreme za generiranje navigacijskih map, obogatenih z natančno geometrijo ovir, pridobljeno iz heterogenih podatkov Zemeljskih opazovanj,
  • novega sistema določanja položaja znotraj stavb na osnovi komunikacije z vidno svetlobo, s katero bo mogoče nagraditi obstoječo osvetlitve v napredne navigacijske sisteme, skladne z mobilnimi napravami,
  • navigacijske platforme naslednje generacije, ki bo omogočala samodejen prehod med navigacijskimi sistemi zunaj in znotraj stavb in bo pri tem upoštevala prioritete posameznika.

Za uresničitev te ambiciozne agende, ION predvideva usmerjen iterativni delovni načrt soustvarjanja rešitve, ki združuje vodilne eksperte na področjih obdelave geoprostorskih podatkov (UM FERI), razvoja napredne elektronike (ASTRON) in mobilnih aplikacij (INOVA) z najvplivnejšimi raziskovalci urbane mobilnosti (UM FGPA).

Ker navigacija predstavlja ključno omogočitveno tehnologijo Pametnih Mest in Skupnosti, zlasti v segmentu mobilnosti, transporta in logistike, predlagani projekt neposredno naslavlja cilje tega področja S4 in pod-področja. Z osredotočenjem na odprto zasnovo pa ION prispeva tudi ključno komponento za dosego glavnega cilja Horizontalne Mreže IKT, to je integracijska platforma pametnih okolij.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.