Infrastrukturni raziskovalni projekt s konzorcijem ELIXIR

Sodelujoče organizacije

 • ARNES
 • Institut Jožefa Štefana
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Kemijski inštitut
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana

Opis

ELIXIR je medvladna organizacija, ki z ustrezno infrastrukturo povezuje in nadgrajuje obstoječe podatkovne vire in storitve v Evropi. Vlade in ministrstva držav so članice konzorcija ELIXIR, znanstvena skupnost v vsaki državi članici pa razvija svoje nacionalno vozlišče.

ELIXIR Slovenija (ELIXIR-SI) je slovensko vozlišče ELIXIR, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Člani ELIXIR-SI so še mnoge druge vodilne slovenske raziskovalne organizacije. ELIXIR-SI aktivno nadgrajuje obstoječo oz. vzpostavlja novo infrastrukturo v slovenskem raziskovalnem prostoru preko treh stebrov:

 • nacionalna infrastruktura za pridobivanje visokogostotnih podatkov s pomočjo laboratorijskih visokozmogljivostnih tehnologij (genomske tehnologije),
 • osrednje nacionalno podatkovno vozlišče za področje ved o življenju ter
 • središče za izobraževanje in usposabljanje na področju ved o življenju za uporabo bioinformatskih orodij, analiz in storitev.

Nadgradnja raziskovalne infrastrukture se financira s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in MIZŠ ter bo zaključena sredi leta 2021.