ImAppNIO – Izboljšanje uporabnosti naravno navdihnjene optimizacije s povezovanjem teorije in prakse

Koordinator projekta: Aberystwyth University (Združeno Kraljestvo)

Naročnik projekta: COST (European Cooperation in Science and Technology)

Opis problema

Hevristike in iskanja po vzorih iz narave so enostavni za implementacijo in uporabo na novih problemih. Da bi dosegli dobro delovanje, pa jih je običajno treba prilagoditi trenutnemu problemu. Teoretični temelji za razumevanje takšnih pristopov so bili zelo uspešno zgrajeni v zadnjih 20 letih, vendar obstaja velika vrzel med teoretično osnovo in praktično uporabo.

Razvoj močnih analitičnih orodij, pomembni vpogledi v splošne omejitve različnih vrst optimizacijskih metod po vzorih iz narave, in razvoj bolj praktično pomembnih perspektiv za teoretično analizo sta prinesla impresiven napredek k teoretični strani področja. Vendar pa je bil učinek na strani uporabe do sedaj omejen in le malo ljudi v različnih potencialnih področjih uporabe je imelo korist od tega napredka.

Opis rešitve

Glavni cilj te akcije COST je premostiti to vrzel in izboljšati uporabnost vseh vrst optimizacijskih metod, ki temeljijo na vzorih iz narave. Njen cilj je narediti teoretična spoznanja bolj dostopna in uporabna preko ustvarjanja platforme, na kateri se bodo teoretiki in praktiki lahko srečali in izmenjali spoznanja, ideje in potrebe; z razvijanjem trdnih smernic in praktične podpore za razvoj aplikacij na podlagi teoretičnih spoznanj; z razvijanjem teoretičnih okvirov, ki temeljijo na dejanskih potrebah, ki izhajajo iz praktičnih aplikacij; z usposabljanjem raziskovalcev na začetku kariere v teoriji o metodah optimizacije po vzorih iz narave, ki je jasno usmerjeno v praktične aplikacije; z razširitvijo sodelovanja v trenutnih raziskavah o tem, kako razviti in uporabiti zanesljive optimizacije metode po vzorih iz narave, na različnih področjih uporabe.