EUSALP – Pametna MSP

Sodelujoče organizacije:

  • Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete – SAB (koordinator) (CH)
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru (SI),
  • Department for Economic Development, Research and Labour of the Autonomous Province of Trento (IT),
  • Hub Innovazione Trentino – Fondazione (IT),
  • Anteja ECG (SI),
  • ecoplus. The Business Agency of Lower Austria (A),
  • BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (DE).

Opis problema

Cilj projekta Smart SME’s je razumeti, v kolikšni meri mala in srednje velika podjetja, ki proizvajajo, predelujejo in uporabljajo naravna vlakna, uporabljajo orodja in pristope digitalizacije. Projekt bo ocenil tudi ovire, ki malim in srednje velikim podjetjem preprečujejo izkoriščanje celotnega potenciala digitalnih rešitev.

Opis rešitve

Projekt Smart SME’s, ki je del iniciative EU Strategy for the Apline Region (EUSALP), bo prispeval k iskanju rešitev za premagovanje obstoječih ovir. Posebej se bo osredotočil na podjetja prisotna v verigah vrednosti, ki temeljijo na biološki osnovi in proizvajajo, predelujejo in uporabljajo materiale na osnovi naravnih vlaken, ki so gojeni ali pridobljeni iz biološkega odpada. Projekt se torej loteva ideje trajnostne preobrazbe Alpske regije s konceptom bioekonomije.

Vključeval bo zbiranje obstoječega znanja o digitalizaciji od raziskovalnih institucij, industrijskih grozdov, digitalnih inovacijskih središč in drugih ponudnikov storitev, ocenjevanje stopnje digitalizacije malih in srednje velikih podjetij, natančno določitev problemov, ki ovirajo izvajanje digitalizacije, kot tudi demonstracijo ukrepov (tehničnih in netehničnih) za premagovanje obstoječih ovir. Razviti bodo pilotni primeri za uporabo v specifičnih verigah vrednosti, ki temeljijo na biološki osnovi.