ECarriage 4CBST – Kočijaške poti za e-kočije: spodbujanje naravi prijaznega čezmejnega trajnostnega turizma s pomočjo inovativnih turističnih produktov

Sodelujoče organizacije:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) (SI),
  • Univerza v Mariboru (SI),
  • Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA) (SI),
  • Tourismusverband Region Güssing (A),
  • Europäisches Zentrum für erneuerbare Energie Güssing GmbH (A),
  • EC Energie Center Lipizzanerheimat GmbH (A).

Opis projekta

Slovenija in Avstrija si že stoletja delita segment zgodovine, tradicije in izročil. Ena najbolj izstopajočih tradicij so konji, jahanje in kočijaštvo, ki je, predvsem v Sloveniji, v zadnjih letih potisnjeno v ozadje. Čezmejno sodelovanje je pri revitalizaciji kočijaške tradicije in oblikovanju inovativnih turističnih produktov nujno, saj bo na podlagi skupnih komplementarnih virov in kompetenc, s katerimi razpolagajo partnerji, omogočena implementacija ne samo na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni.

Trendi turizma gredo v smer personaliziranih trajnostnih produktov in pristne izkušnje, zato projekt sloni na oblikovanju celovitega turističnega produkta, ki je po kulturni dediščini bistven za obe regiji – konjih in kočijah.

V središču projekta je razvoj inovativnih kočij in razvoj turističnih produktov. V kočijo bo vgrajen električni motor s hranilnikom energije, ki bo konjem omogočil lažjo vleko, kakor tudi oblikovanje daljših in bolj razgibanih turističnih poti za več oseb. Turistični produkti bodo prilagodljivi letnim časom in velikostim skupin, prav tako bodo gostom na voljo različne tematske poti z različnimi zgodbami in doživetji.