E-NIZ – E-nepremična inženirska zakladnica Tehniške fakultete

Sodelujoče organizacije:

  • Sklop Tehniških Fakultet Univerze v Mariboru

Naročnik:

  • Energetika Maribor d.o.o.

Opis

Cilj sodelovanja na razvojno-raziskovalnem projektu e-NIZ je bilo za naročnika zbrati ustrezne podatke o objektih Tehničnih fakultet, s ciljem izdelati bazo e-NIZ sestavljeno izključno iz podatkov, ki se nanašajo na gradbeno strukturo objekta (zunanji ovoj – debelina in vrsta materiala zunanjih zidov, debelina in vrsta izolacije), pridobiti nova spoznanja ter v kombinaciji s porabo energije za ogrevanje pridobiti znanje ter uporabiti rezultate modela e-NIZ za namen upravljanja znanja na področju, ki ga naročnik potrebuje.

Razvojno-raziskovalni projekt e – nepremična inženirska zakladnica (e-NIZ) – sklop Tehniške fakultete Univerze v Mariboru je obsegal netrivialen proces odkrivanja implicitnega, doslej neznanega in potencialno uporabnega znanja iz podatkov (Knowledge Discovery from Data (base)) v namene kasnejše uporabe podatkov in znanja v korist naročnika.